TP: Koło Gospodyń Wiejskich ma już 150 lat. Jednak największe zmiany w waszej organizacji miały miejsce w ostatnich latach.

Bernadetta Niemczyk: To prawda, cieszę się, że pan to dostrzega. Przez ostatnie lata towarzyszyło nam wiele zmian. Dziś mamy bardzo nowoczesną organizację, która jednak nie zapomina o tradycji. Uczestniczymy w różnych kołach, seminariach oraz kursach komputerowych, wciąż się rozwijamy. Uczymy się pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Przez ostatnie 150 lat zmieniła się rola kobiet. W naszej organizacji nie brakuje radnych gminnych i powiatowych, sołtysowych czy pań prowadzących potężne przedsiębiorstwa.

TP: Na czym opiera się obecnie wasza działalność?

BN: Żadna impreza, powtórzę żadna gminna impreza nie odbywa się bez naszego udziału. Wydatnie uczestniczymy także w imprezach państwowych oraz kościelnych przyozdabiając kościoły, uczestnicząc w procesjach czy szykując piękne palmy. Jesteśmy wszędzie. Mamy też bogatą ofertę artystyczną. Nasze zespoły występują na scenie. Często prezentujemy rękodzieła oraz promujemy lokalne specjały. Wiele z nich opatrzonych jest oznaczeniem produktu tradycyjnego. Poza tym współpracujemy ze szkołami, które mają zespoły ludowe. Organizujemy spotkania dla starszych i samotnych osób.

TP: W tym roku przypada 150 lecie działalności Koła Gospodyń Wiejskich. W jaki sposób zamierzacie uczcić tą okrągłą rocznicę?

BN: Nie sposób wymienić wszystkich imprez. Główne obchody zaplanowaliśmy wstępnie w okolicach Dnia Matki, czyli 26 maja. Otrzymaliśmy już patronat Prezydenta RP i bardzo liczymy na udział pary prezydenckiej. Spodziewamy się także ministra rolnictwa i licznej reprezentacji posłów i senatorów, bez względu na przynależność polityczną. Nasza organizacja jest ponadpartyjna. Przygotowujemy się także do dożynek, które będą w tym roku szczególne.

TP: Dlaczego szczególne?

BN: Dożynki jasnogórskie odbędą się w pierwszą niedzielę września. Chciałabym zaznaczyć, że w końcu doczekałyśmy się sztandaru, który zostanie poświęcony na Jasnej Górze. Nasza siła tkwi w regionie i o tym nie można zapomnieć. Dodam jeszcze, że nie da się wymienić wszystkich imprez, które będą organizowane przez lokalne koła.