Rośliny z Listy Zalecanych Odmian na obszarze województwa wielkopolskiego można było porównać z bogata kolekcją odmian prezentowaną na obszarze 3 ha podczas tegorocznych 23. Wielkopolskich Targów Rolniczych w Sielinku.

Gatunki roślin uprawnych, zarówno ozimych jaki i jarych prezentowano na Targach 4 i 5 czerwca br., wśród kolekcji znalazły się także rośliny energetyczne, które mogą być przeznaczone na słabsze gleby. Zgodnie z oczekiwaniami Unii, wykorzystanie biomasy do produkcji biopaliw powinno być podwojone do 2020 r. Wzrosnąć ma też udział biomasy w wytwarzaniu bioenergii, co oznacza konieczność poszukiwania źródeł uzyskiwania biomasy.

W naszych warunkach klimatycznych surowiec biomasy produkowanej na cele energetyczne mogą stanowić: drzewa i krzewy – wierzba, topola, robinia akacjowa czy róża wielokwiatowa; ponadto trawy - miskant olbrzymi, chiński i cukrowy, spartina preriowa, proso rózgowate, palczatka, mozga trzcinowata oraz byliny, np. ślazowiec pensylwański czy topinambur.

Oprócz roślin prezentowano maszyny rolnicze, Targom towarzyszyła Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych prezentująca czołówkę hodowlaną bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz oraz drobiu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!