Beata Szydło na konwencji w Warszawie, która odbyła się 12 września br. zarzucała obecnemu rządowi indolencję w zakresie rolnictwa, podkreślając przede wszystkim brak wsparcia finansowego dla tego sektora gospodarki. Jednocześnie Szydło zapowiedziała, że wygrana PiS w wyborach przyniesie pozytywne zmiany dla rolnictwa. Jako najpilniejsze kwestie, wymagające uporządkowania wskazała sprawy ubezpieczeń dla rolników oraz wykup polskiej ziemi. Projekty ustaw, dotyczące tychże problemów są już przygotowane i czekają na przedstawienie w Sejmie przyszłej kadencji.

Pierwszy projekt przygotowany przez partię dotyczy zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt. Beata Szydło zapewniła, że dzięki wprowadzeniu nowych regulacji prawnych, rolnicy zyskają poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa. Ustawa rozszerzy bowiem zakres pomocy, poprzez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych. Zgodnie z nowym projektem, dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw. W przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia nie przekraczających:

- 9 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, warzyw, gruntowych, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę. Przy czym warto dodać, że stawka ta może zostać podniesiona do 12 % sumy ubezpieczenia w przypadku upraw uprawianych na użytkach rolnych w klasie bonitacji V, oraz do 15 % sumy ubezpieczenia w przypadku upraw uprawianych na użytkach rolnych w klasie bonitacji VI,

- 9 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków, tytoniu, truskawek, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Jednocześnie w przypadku rozdzielenia rodzajów ryzyka suma ubezpieczenia danej uprawy dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka.

Sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy rolnej i każdego zwierzęcia gospodarskiego, ustalałby producent rolny z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia. Jednakże nie mogły by one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych przez ministra rolnictwa.