Projekt SERENE, finansowany jest przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), ma na celu zbudowanie serwisu doradczego w zakresie uprawy roślin energetycznych, skierowanego do wszystkich podmiotów działających w obszarze energetyki odnawialnej pozyskiwanej z biomasy.

Ankieta, którą przygotowaliśmy pozwoli nam dostosować Serwis i stworzyć narzędzia, które umożliwią Internautom m.in. wyszukanie plantacji w Polsce, oszacowanie produkcji biomasy dla danej plantacji, kalkulację przychodów pochodzących z takiej uprawy i wiele innych.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Przypominamy cele projektu SERENE:

·         Zwiększenie areału roślin upraw energetycznych tam, gdzie istnieje taka potrzeba (ekonomiczna i społeczna) oraz panują dogodne warunki biogeograficzne: wskazanie obszarów nieużytkowanych rolniczo, na których uprawa roślin bioenergetycznych jest możliwa oraz walidacja tych obszarów pod względem ich przydatności do uprawy biomasy oraz powiązanie ich z odpowiednimi gatunków upraw;

·         Analizy ekonomiczne i statystyczne dotyczące potencjału biomasy oraz kalkulacja przychodów z już istniejących i nowo zakładanych plantacji;

·         Analizy ekonomiczne opłacalności uprawy biomasy w regionach i możliwości sprzedaży

·         Prognozy przyrostów wzrostu biomasy energetycznej oraz prognozy plonów;

·         Szacowanie ilości energii otrzymywanej ze ścięcia biomasy w danym momencie;

·         Monitoring stanu istniejących upraw energetycznych oraz ich wilgotności, obliczanie wielkości biomasy energetycznej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!