(...) Autorzy raportu zwracają uwagę, że w Polsce od 1997 r. maleje zużycie nawozów wapniowych w rolnictwie. W ubiegłym sezonie zwiększyło się ono tylko nieznacznie, dzięki sektorowi publicznemu, bo w gospodarstwach indywidualnych trwał regres. Od roku gospodarczego 2004/2005 poziom nawożenia Ca O stał się niższy od poziomu nawożenia mineralnego.. A w następnym roku gospodarczym zużycie nawozów azotowych przewyższyło poziom wapnowania gleb - pisze Tomasz Kita.

Ceny nie odgrywają tutaj decydującej roli. Nawozy wapniowe podrożały, co prawda, w 2007 r. o 28,6 proc, ale w I półroczu 2008 r. tylko o 4,5 proc. Istotniejszym hamulcem jest bagatelizowanie sprawy przez rolników. Tymczasem zaniedbywanie wapnowania prowadzi do dalszego wzrostu wysokiej już kwasowości gleb w Polsce. (...)

Na wysokość osiąganych plonów mają także wpływ środki ochrony roślin. W poprzednich latach były one jednymi z najbardziej stabilnych cenowo środków produkcji rolnej. Od początku bieżącej dekady ceny ich rosły powoli. Zwiększyły się w 2001 r. o 2,1 proc, w następnym roku o 0,5 proc W 2003 r, nawet spadły o 0,5 proc. Potem dynamika wzrostu wynosiła 0,8-1,9 proc. Radykalne przyspieszenie nastąpiło w 2008 r. Od grudnia 2007 r. co czerwca br. ceny pestycydów wzrosły średnio o 10,5 proc, przy czym najbardziej podrożały preparaty chwastobójcze (o 14,1 proc), a mniej grzybobójcze (o 9,1 proc.) i owadobójcze (o 7,7 proc).

Mówiąc o plonach nie sposób pominąć kwestii stosowania nasion kwalifikowanych. Ceny ziarna siewnego zbóż jarych były w tym roku wyższe niż w ubiegłym o 24-32 proc. Natomiast prawie nie zmieniły się ceny nasion zbóż ozimych. Postępu w korzystaniu z nich nie widać. Ocenia się, że udział kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w całej produkcji zbożowej 2008 r. wyniósł zaledwie 8,8 proc. licząc nasiona w czystym siewie, a 7,2 proc. po uwzględnieniu plantacji obsianych mieszankami zbóż. Jeszcze gorzej było z ziemniakami, bo udział kwalifikowanych sadzeniaków obniżył się do 3,6 proc, mimo iż ceny ich spadły o 40 proc.

Źródło: Zielony Sztandar

Podobał się artykuł? Podziel się!