Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach od 5 maja do 1 czerwca 2015 r. kontroli ujawniono 11 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: skupu zwierząt, transportu zwierząt, produkcji, składowania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności,  od 5 maja do 1 czerwca 2015 r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 4 kary finansowe na łączną sumę 2 450 zł, nałożenie 2 kolejnych jest w toku, 6 spraw przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym od 5 maja do 1 czerwca 2015 r. łącznie:

·         nałożono w drodze decyzji administracyjnej 24 kary finansowe, łącznie 78 050 zł, nałożenie 22 kolejnych jest w toku;

·         nałożono 67 mandatów na łączną kwotę 14 750 zł;

·         13 spraw przekazano do organów ścigania;

·         wydano 7 decyzji administracyjnych o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 2 kolejnych jest w toku;

·         2 sprawy przekazano do urzędów skarbowych;

·         w stosunku do 3 urzędowych lekarzy weterynarii uchylono wyznaczenie;

·         18 spraw przekazano do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii;

·         wygenerowano 1 powiadomienie w systemie RASFF dotyczące obecności bakterii Listeria monocytogenes w wyrobie garmażeryjnym.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!