KE poinformowała w czwartek, że rozpoczyna procedurę o naruszenie prawa UE przeciwko Polsce i wzywa do usunięcia uchybienia. Potem może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, efektem może być kara finansowa. KE zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (ws. ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (ws. ochrony dzikiego ptactwa).

Do chwili obecnej do Ministerstwa Środowiska nie wpłynęło żadne oficjalne pismo z Komisji Europejskiej dot. wszczęcia postępowania przeciwko Polsce ws. zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej - zaznaczył tego dnia po południu wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski.

W kwietniu skargę do KE skierowało siedem organizacji ekologicznych podnosząc, że decyzja ministra środowiska narusza unijne dyrektywy: ptasią i siedliskową. W marcu minister środowiska Jan Szyszko zatwierdził aneks do Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021, który zwiększa możliwość pozyskania drewna z 63,4 tys. metrów sześciennych do 188 tys. Uzasadniono to masowym zamieraniem świerków zaatakowanych przez korniki.

Wzbudziło to sprzeciw części środowisk naukowych i ekologicznych, które domagają się, by puszczańską przyrodę zostawić bez ingerencji człowieka; zdaniem protestujących tzw. gradacja kornika to proces naturalny, z którym przyroda sobie sama poradzi.

W przesłanym mediom w czwartek komunikacie organizacje ekologiczne: ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Greenpeace Polska, WWF Polska, Fundacji Greenmind, Fundacja Dzika Polska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oceniły, że wszczęcie postępowania przez KE oznacza, że wycinka jest "niezgodna z prawem".

"Dzisiejszy komunikat Komisji ostatecznie kończy dezinformację prowadzoną przez ministra środowiska odnośnie do tego, czy zwiększona wycinka służy chronionym przez unijne dyrektywy gatunkom i siedliskom. Jest już jasne, że Komisja podziela naszą opinię, że decyzja o zwiększeniu wyrębu narusza prawo" - wskazała cytowana w komunikacie Agata Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Ekolodzy podkreślili, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce ws. Puszczy Białowieskiej nie tylko na podstawie skargi, jaką skierowały organizacje ekologiczne, lecz także po wizycie przedstawicieli KE w puszczy.