Lasy to zielone płuca Europy zamieniające dwutlenek węgla w tlen, utrzymują różnorodność biologiczną, dostarczają drewno, zasobów odnawialnych, zapewniają dostęp do czystej wody i powietrza. Lasy są miejscem rozrywki i rekreacji i jako dobra publiczne powinny być właściwie doceniane, wskazywano na 23. obradach Komitetu ds. Leśnictwa odbywających się w Brukseli, w ramach trwającego do 23. lipca br. 5. Europejskiego Tygodnia Lasów.

Prelegenci w czasie obrad podkreślali, że zrównoważona gospodarka leśna w połączeniu z popularyzowaniem się przedmiotów drewnianych i powstałych na bazie drewna może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi, a także wesprzeć przejście do gospodarek i społeczeństw nisko emisyjnych.

Zrównoważone leśnictwo oraz produkty lasu mogą przyczynić się do zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, zdywersyfikować podaż energii oraz zapewnić prosperitę mieszkańcom obszarów wiejskich poprzez sprzyjanie zielonemu rozwojowi i tworzenie miejsc pracy.

Lasy przyczyniają się do tworzenia biogospodarki, która pozwala zapewnić zrównoważoną przyszłość obszarów wiejskich. Muszą zatem być lepiej promowane, jako miejsce stymulujące wzrost i dające zatrudnienie w obszarach wiejskich na terenie Unii.

Zgromadzeni wskazali, że warunkami wstępnymi, aby zwiększać znaczenie lasów i maksymalnie wykorzystywać ich potencjał, są: inwestycje, transfer wiedzy, innowacje, rozwijanie nowych procesów i produktów. Przy czym, by móc to w pełni realizować konieczna jest ścisła współpraca na poziomie światowym.

Podobał się artykuł? Podziel się!