Badania pokazują między innymi, że zwierzęta nie stanowią realnej konkurencji pokarmowej dla ludzi. A produkcja mleka i mięsa stanowi ważny wkład w globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

W przeciwieństwie do danych dostępnych publicznie, tylko 3 kg zboża jest potrzebne średnio do wyprodukowania 1 kg mięsa. Bydło w dużej stopniu żywione jest trawą i innymi paszami objętościowymi i potrzebuje tylko 0,6 kg przyswajalnego dla człowieka białka do wyprodukowania 1 kg znacznie bardziej wartościowego białka w postaci mleka lub mięsa. Produkcja zwierzęca jest o wiele wydajniejsza niż wcześniej sądzono - wynika z badań.

Organizacje ekologiczne krytykują wpływ hodowli zwierząt na środowisko, a większość ich tez jest niesłuszna. Na przykład, że w przypadku produkcji 1 kg wołowiny zużycie zbóż wynosi od 6 do 20 kg.

Między innymi w badaniu FAO wykazano, że 86 proc. paszy dla zwierząt gospodarskich nie nadawałoby się do spożycia przez ludzi. Jeśli resztki pożniwne i produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego nie byłyby wykorzystywane do żywienia zwierząt, stanowiłyby ogromne obciążenie ekologiczne.

Badaniami objęto również rodzaje gruntów wykorzystywanych do produkcji pasz. Z 2,5 mld hektarów wykorzystywanych na całym świecie do produkcji pasz 77 proc. stanowiły łąki i pastwiska, z których większość nie mogła zostać przekształcona w grunty orne.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!