25 proc. mieszkańców wsi i 29 proc. rolników szuka na naszym portalu informacji na temat zmian zachodzących na wsi i w rolnictwie oraz możliwości uzyskania środków na rozwój produkcji rolniczej, gospodarstwa rolnego lub innego wsparcia kierowanego do mieszkańców wsi.

Dziękujemy Wam, Drodzy Czytelnicy!

Mamy Wasze zainteresowanie jeszcze większe niż w ubiegłym roku. 

Daleko w tyle pozostawiliśmy konkurencję.

Zleceniodawcy badania to, tak jak i w roku ubiegłym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego. Badaniem objęto łącznie 1500 respondentów (866 – rolnicy, 634 – nierolnicy). Przeprowadziła je firma BioStat w czerwcu-sierpniu 2015 r.

Respondenci  - jak podano w informacji - to osoby pełnoletnie mieszkające na wsi, które (1) kierują gospodarstwem rolnym i są ubezpieczone w KRUS (osoby pracujące w rolnictwie – kierownik gospodarstwa rolnego), (2) osoby, które kierują gospodarstwem rolnym i nie są ubezpieczone w KRUS (osoby pracujące w rolnictwie – rolnicy „dwuzawodowcy”) oraz (3) osoby, które nie kierują gospodarstwem rolnym i nie są ubezpieczone w KRUS (osoby niepracujące w rolnictwie).

W ramach „Oceny efektywności kampanii informacyjnych i źródeł informacji o rozwoju wsi i rolnictwa” zadano pytanie: „Jako jedno z trzech najważniejszych źródeł informacji na temat zmian zachodzących na wsi i w rolnictwie oraz możliwości uzyskania środków na rozwój produkcji rolniczej, gospodarstwa rolnego lub innego wsparcia kierowanego do mieszkańców wsi wymienił(a) Pan(i) Internet. Bardzo proszę wskazać jakie są to portale/ serwisy?”

Na nasz portal, jako źródło takich informacji, wskazało 29 proc. rolników, 25 proc. mieszkańców wsi i 12 proc. nierolników.

Zostawiliśmy daleko w tyle portal ARiMR, powołany tylko i właśnie po to, aby udzielać takich informacji – wskazało go zaledwie 19 proc. rolników, 16 proc. mieszkańców wsi i 8 proc. nierolników.

Pozostałe portale, w tym ogólnoinformacyjne, wskazały śladowe ilości respondentów.

Czujemy się zmotywowani. Cieszymy się i dziękujemy!

POWIĘKSZ TUTAJ

Źródło: Raport Polska wieś i rolnictwo 2015

Podobał się artykuł? Podziel się!