Co czytali rolnicy w 2016 roku, aby znaleźć informacje o pozyskaniu środków unijnych? Ministerstwo Rolnictwa opublikowało właśnie raport z badania „POLSKA WIEŚ I ROLNICTWO 2016”.

Badaniem objęto łącznie 1563 respondentów, wśród których było 902 rolników i 661 nierolników.

Ankiety przeprowadzono w miesiącach lipiec-sierpień 2016 r.

„Jako jedną z trzech najważniejszych źródeł informacji na temat możliwości uzyskania środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich wymienił(a) Pan(i) Internet. Bardzo proszę wskazać jakie są to portale/serwisy?” – wśród odpowiadających na to pytanie osób znalazło się 231 rolników i 86 nierolników, którzy czerpią informacje z Internetu.

Po portalach arimr.gov.pl i minrol.gov.pl na trzecim miejscu znalazł się Farmer.pl, który wskazało jako źródło informacji 9 proc. rolników i 3 proc. nierolników. 

Zwróćmy uwagę, że w tym roku nie pytano już o źródło pozyskiwania informacji, jak w roku ubiegłym, ale tylko o źródło informacji na temat możliwości uzyskania środków unijnych.

 

„Głównym źródłem informacji na temat możliwości uzyskania środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest dla rolników telewizja (48 proc. wskazań)” – podano, dodając, że jako takie źródło informacji spośród prasy specjalistycznej najczęściej wymieniane tytuły to „Poradnik Rolniczy” (17%) i „Farmer” (12%).

W Internecie jest potencjał. „Priorytetowe usprawnienia w działaniach informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020, zdaniem beneficjentów PROW, dotyczą szerszego wykorzystania Internetu oraz innych form komunikacji elektronicznej (53%, w tym 19% pierwszych wskazań).”

Informacje na temat możliwości uzyskania środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich z Internetu czerpie 30 proc. respondentów (dla 13 proc. to pierwszy wybór).

Dziękujemy, Drodzy Czytelnicy.

Więcej: „Farmer.pl” najczęściej czytany na wsi i przez rolników!

 

Podobał się artykuł? Podziel się!