Jakie wnioski można wysunąć na podstawie zamieszczonych map? W wypadku tegorocznych prognoz plonu rzepaku okazuje się, że są one dużo niższe niż w roku 2014 (nawet o 30 proc.), a także w niektórych regionach np. w województwie mazowieckim czy podlaskim, niewiele większe od tych minimalnych (obliczanych na podstawie 18 ostatnich lat). Dodatkowo redukcja plonu rzepaku w takich województwach jak: wielkopolskie, mazowieckie i podlaskie, według prognoz IGiK, wynosi nawet 45-50 proc.

Jak sytuacja wygląda w wypadku pszenicy ozimej? Wyniki dla tego gatunku są zdecydowanie lepsze, a maksymalna redukcja plonu pszenicy najwyższa jest w województwie lubuskim i wynosi 15-20 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Następnie w pięciu regionach Polski południowo-zachodniej plon pszenicy według prognoz obniżył się o 10-15 proc., dla kolejnych siedmiu (Polska centralna i południowo-wschodnia) – obniżka wynosi 5-10 proc.

Prezentowana mapa zawiera następujące informacje:
- odcienie szarości prezentują uśrednioną wartość redukcji plonów danej uprawy w województwach,
- MIN - oznacza najniższe plony danej uprawy w województwie z wielolecia (18 lat monitoringu prowadzonego przez IGiK),
- PROGNOZA – oznacza prognozę plonu uśrednioną dla województwa,
- 2014 – średni plon danej uprawy, w danym województwie, według GUS.

- Do prognozy plonów wykorzystujemy modele wskaźników kondycji roślin wyprowadzone z temperatury powierzchni czynnej oraz odbicia w zakresie widzialnym i podczerwieni przez satelitę NOAA AVHRR dla jednostki obserwacji satelitarnej 1km2 (1km x 1km) dla każdego 10-dniowego okresu wzrostu roślin – wyjaśnia Centrum Teledetekcji IGIK w Warszawie.

Co to oznacza? Informacja o plonach zbierana jest jako uśredniona wartość dla powierzchni danej uprawy, w granicach kwadratu o powierzchni 1 km2, z okresu 10 dni. Dane dekadowe są następnie nakładane na siebie, a prognoza jest aktualizowana.

Prezentowane mapy przedstawiają prognozy plonu oszacowane na dzień 31 lipca br., porównane z plonem minimalnym i maksymalnym z wielolecia na danym obszarze (18 lat, od 1997 roku).

- Wartość minimum (kolor fioletowy) oznacza więc, że zgodnie z prognozą IGiK, plon danej uprawy w danym regionie będzie kształtował się na poziomie najniższego plonu z okresu ostatnich 18 lat, podczas gdy wartość maximum (bordowy), oznacza, że spodziewany plon będzie bliski najwyższemu potencjalnemu plonowi w tym regionie – podaje Instytut.

Na podstawie danych z wielolecia opracowywanych przez Instytut Geodezji i Kartografii oraz danych o wysokości plonów wybranych upraw zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny, IGiK szacuje redukcję plonów rzepaku oraz pszenicy ozimej, w poszczególnych regionach.

O monitorowaniu suszy przez IGiK pisaliśmy już wcześniej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!