Decyzją wykonawczą KE 87/2016 z dnia 22 stycznia br. (Dziennik Urzędowy KE: L17/4 z 26 stycznia 2016 r.) wycofano z obrotu bieżące produkty pochodzące od MON863 (i ją samą). Uchylono też decyzję 2010/139/UE, 2010/140/UE i 2010/141/UE zezwalającą na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 PE i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863×MON810×NK603, MON863×MON810 oraz MON863×NK603, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych. Poprzednie zezwolenie funkcjonowało do 12 stycznia br.

Wniosek o wycofanie odmian pochodzących od MON863 złożyło pod koniec czerwca 2015 r. Monsanto w związku z decyzją handlową o zakończeniu wprowadzania tych produktów na rynku Unii, a praktycznie wycofano wniosek o przedłużenie autoryzacji importu i stosowania w żywności i paszach.

Podobał się artykuł? Podziel się!