W ostatnim dniu stycznia spotkaliśmy się wraz z rolnikami na konferencji przygotowanej przez miesięcznik „Farmer” oraz portal farmer.pl w malowniczym zamku usytuowanym przy ujściu Wierzycy do Wisły. Spotkanie było przyczynkiem do poruszenia bieżących tematów rolniczych z takich dziedzin jak: finanse i ubezpieczenia, agrotechnika oraz technika rolnicza.

Spotkanie zaczęło się o godzinie 9.00. Rolników na zamkowym dziedzińcu przywitał redaktor naczelny pisma i portalu Wojciech Denisiuk. Podziękowawszy gościom za tak liczne przybycie, oddał głos prelegentowi dr. Mariuszowi Tatce specjaliście z zakresu ekonomiki rolnictwa. Pierwszy wykład poświęcony był problematyce zarządzania gospodarstwem i finansami w trudnych czasach. na podstawie wielu przykładów dr Tatka rozważał, jak czasami nieuzasadnione zakupy powodują przeinwestowanie i w konsekwencji straty w gospodarstwie. Następnie poruszył zagadnienie zabezpieczenia przychodów oraz podpowiadał zebranym, gdzie w można szukać oszczędności. Temat racjonalnego finansowania i planowania w gospodarstwie rolnym podjął również ekspert ds. Agrobiznesu z banku BGŻ BNP Paribas Daniel Roman.

Po krótkiej przerwie kawowej, podczas której rolnicy mogli przy ciepłym napoju wzajemnie porozmawiać oraz zwrócić się z pytaniem do ekspertów rozpoczęła się kolejna obszerna część konferencji dotycząca zagadnień agrotechnicznych. Pierwszym tematem były zaprawy nasienne i biostymulatory, o których opowiadał Rafał Putinkowski z firmy Arysta LifeScience Polska. Następnie Jakub Danielewicz z Zakładu Mykologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego podjął aktualny w przedwiosennym czasie temat dotyczący tego, jak sporządzić mieszaniny zbiornikowe: omówił praktyczne aspekty tego zabiegu, czyli koszty i czas z tym związany, ich skuteczność oraz podpowiedział, co z czym można mieszać. Kolejny wykład wygłosił menadżer ds. upraw z firmy Innvigo - Mariusz Michalski, przedstawiając zestaw herbicydów o nazwie Zestaw Mocy oraz środki zawierające difenokonozol, który jest fungicydem o szerokim spektrum działania i korzyści wynikające z ich stosowania.