Zmiany te mają na celu zmniejszenie obciążenia rolników i ograniczenie kosztów ponoszonych przez podatników.

Do tej pory został przedłużony termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i zdołano zmienić wytyczne dotyczące wniosków.

Obecnie ogłoszono wprowadzenie szeregu kolejnych uproszczeń:

● zezwolenie na wstępną kontrolę aplikacji, aby zapobiec błędom i dać możliwość rolnikom wprowadzenia korekt i ograniczyć wątpliwości związane z wypełnianiem formularzy;

● zmniejszenie liczby kontroli u rolnika i łączenie kilku kontroli przez pobieranie próbek przeznaczonych do dokonania większej liczby kontroli;

● zezwolenie rolnikom na ubieganie się jako grupom o otrzymanie płatności w ramach części rolno-środowiskowych i klimatycznych WPR;

● zapewnienie rolnikom więcej możliwości modyfikowania ich planów zazieleniania w przypadku, gdy trzeba je zmieniać podczas sezonu wegetacji;

Zmienić ma się też podejście do norm handlowych, klasyfikacji tuszy i powiadomień państw członkowskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!