"Przyjechaliśmy do naszych leśników z bardzo konkretną propozycją, konkretną propozycją nowelizacji o Lasach Państwowych. To jest ten projekt, który będziemy na początku przyszłego tygodnia składać, w którym oczywiście w pierwszym akapicie napiszemy to, co proponowaliśmy wcześniej zapisać w konstytucji, na co nie było zgody naszych oponentów politycznych. Bo to właśnie PiS głosował wtedy przeciwko temu zapisowi" - podkreśliła Kopacz na konferencji prasowej w Skierdach, w nadleśnictwie Jabłonna pod Warszawą.

Szefowa rządu dodała, że w projekcie znajdą się też przepisy, które mają ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstwa Lasy Państwowe. Propozycje zmian do ustawy zgłosili leśnicy podczas spotkania z premier.

Obecna na konferencji wiceminister środowiska Dorota Niedziela wyjaśniła, że w projekcie nowelizacji będzie zapisane, iż lasy należące do Skarbu Państwa podlegają szczególnej ochronie i nie podlegają prywatyzacji. "Dalsze zapisy, te które wprowadzimy po konsultacjach z fachowcami z Lasów Państwowych, będą dostępne na początku tygodnia" - dodała.

Kopacz i wiceminister środowiska wyjaśniły ponadto, że wprowadzenie całkowitego zakazu przekształceń własnościowych w LP mogłoby spowodować np. zablokowanie możliwości prowadzenia gospodarki leśnej. "Ja o to pytałam leśników, jak będzie całkowity zakaz, to wy nie będziecie mogli wybudować np. drogi przeciwpożarowej. Wtedy kiedy zostanie wyznaczona trasa nowej autostrady czy drogi szybkiego ruchu i będzie zajmować kawałeczek lasu, to wtedy też nie będzie można tego ruszyć. Oczywiście te wyjątki enumeratywnie są wymienione już w tej chwili w ustawie o lasach, nikt co do tych wyjątków nie ma żadnych wątpliwości (...)" - mówiła premier.

Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zwrócił z kolei uwagę na doświadczenie Lasów Państwowych i świetnie prowadzoną przez to przedsiębiorstwo gospodarkę leśną. Podkreślił, że Polska ma bardzo silny przemysł drzewny i meblarski. Przypomniał też, że jesteśmy czwartym producentem mebli na świecie.

Wicepremier dodał, że w kontekście suszy w naszym kraju LP realizują bardzo potrzebny projekt, jakim jest mała i średnia retencja. Mała retencja polega na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach naturalnych albo sztucznych. "Ten proces będziemy rozwijać" - zapewnił Piechociński.