Według danych KRUS, w okresie żniw wypadkom ulega średnio jedna czwarta osób spośród ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy w gospodarstwach rolnych w skali roku. W tym czasie na ogół przyczyną połowy wypadków są upadki osób, około 11 proc. to wypadki związane z pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń, a około 12 proc. - wypadki spowodowane uderzeniem, przygnieceniem lub pogryzieniem przez zwierzęta.

W ostatnich latach od trzech do pięciu rolników rocznie straciło życie podczas zbioru słomy i siana prasą, z powodu niewyłączenia maszyny przed rozpoczęciem naprawiania, zakładania sznurka albo usuwanie zapchań, zbyt szybkiego rozpoczęcia czynności po unieruchomieniu napędu. Zagrożeniem dla osób obsługujących maszyny rolnicze, szczególnie kombajny zbożowe, są upadki podczas wchodzenia i wychodzenia z kabiny, skaleczenia kończyn ostrymi elementami aparatu tnącego, przygniecenia przez elementy urządzenia oraz pochwycenia i uderzenia przez jej ruchome części. Z kolei podczas transportu objętościowych ładunków dochodzi do upadków z powodu niedozwolonego przebywania osób na przyczepach i wozach. Upadki są też często spowodowane używaniem do prac w gospodarstwie nieodpowiedniego obuwia roboczego i odzieży roboczej. Z raportów KRUS o okolicznościach wypadków spowodowanych upadkiem wynika, że często z powodu poślizgnięcia się, osoby ratując się przed upadkiem odruchowo chwytały się prasy, miażdżąc sobie palce dłoni. Zbyt luźna odzież noszona przy obsłudze maszyn, brak osłon przy tych urządzeniach, doprowadziło do wielu drastycznych przypadków wciągnięcia osób przez wirujące elementy maszyn.

Do sezonowych zagrożeń dla życiami zdrowia rolników należą porażenia piorunem i nagłe zachorowania spowodowanych długotrwałą wyczerpującą pracą w wysokich temperaturach.

Zdarzeniom wypadkowym można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie następujących zasad:

·          dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa,

·         użytkowanie sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną, 

·         wykonywanie napraw, usuwanie awarii, zanieczyszczeń i zapchań po wyłączeniu silnika i WOM,

·         przebywanie w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń,