Projekt m.in. zmienia podległość ODR-ów; mają być one nadzorowane przez ministerstwo rolnictwa, a nie przez samorządy wojewódzkie. We wtorek projekt omawiała sejmowa komisja rolnictwa, która nie poparła żadnej poprawki zgłoszonej podczas drugiego czytania projektu.

Samorządowcy wskazują w przyjętym w środę stanowisku, że projekt nie tylko ma odebrać samorządom nadzór nad ODR-ami, ale również podważa własność należącego do samorządów majątku rolniczych ośrodków.

- Konwent wskazuje, że jest zdeterminowany bronić niezależności praw własnościowych i autonomii samorządu województwa, w które władczo wkracza projekt zmian. Dlatego z całą stanowczością wskazuje, że w przypadku dalszego procedowania wskazanych zmian, samorządy województw będą zmuszone występować na drogę sądową celem pozbawienia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na jego majątku dla mających powstać państwowych osób prawnych - czytamy w stanowisku większości marszałków.

- Samorządy województw zdecydowane są na podjęcie tych radykalnych kroków celem wykreślenia naruszających prawo wpisów w księgach wieczystych prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na ich majątku bez podstawy prawnej, a wręcz z naruszeniem prawa i przepisów Konstytucji chroniących własność jednostek samorządu terytorialnego i przysługującego im prawa wyposażania w majątek jedynie własnych osób prawnych, w tym ustanawiania dla nich użytkowania wieczystego na majątku samorządu województwa - głosi stanowisko Konwentu.

Marszałkowie uważają, że proponowane zmiany w ustawie są podyktowane chęcią "zaspokojenia partykularnych interesów politycznych" i są w tym zakresie próbą - jak napisano w stanowisku - "zamachu na niezależność samorządu województwa".

Samorządowcy proponują, by projektodawcy zmian rozważyli możliwość rozdzielenia pomiędzy samorządy województwa i administrację rządową zadań z zakresu doradztwa rolniczego bez prób wprowadzania rozwiązań naruszających porządek prawny.

- Konwent Marszałków apeluje o rozwagę i powściągliwość w dalszym procedowaniu zaproponowanych zmian, które jak wskazano mogą doprowadzić do całkowitej dezorganizacji doradztwa rolniczego, a zagrożenia tego nie dostrzeżono lub też nie chciano dostrzec przy projektowaniu zmian w tym zakresie - czytamy w stanowisku.