Ministrowie przyjęli deklarację, w której uznali za istotny priorytet "opracowanie strategii wzmocnienia konkurencyjnych, zrównoważonych, produktywnych i solidnych przedsiębiorstw rolno-spożywczych" - wynika z komunikatu MRiRW.

W deklaracji podkreślono, że rosnące dochody oraz bardziej zurbanizowana populacja będą domagały się bardziej zróżnicowanej i zbilansowanej pod względem odżywczym diety. Zapotrzebowanie na żywność i produkty rolne zwiększa również biogospodarka, w tym energia odnawialna. Podejmując te wyzwania, rolnictwo i przemysł spożywczy zmierzą się ze wzmożoną konkurencją w zakresie zasobów naturalnych, konieczne będzie dostosowanie do zmieniających się temperatur, rozkładu opadów oraz coraz częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwiększenie wpływu na środowisko oraz podjęcie działań w zakresie poprawy zapewnienia funkcji ekosystemowych.

Zdaniem uczestników konferencji "istnieje wiele wyzwań dotyczących poprawy stanu gospodarstw domowych, w szczególności drobnych producentów w procesie przyspieszania zmian strukturalnych." Wiele uwagi zajmują kwestie związane ze zdrowiem, wśród nich ryzyko występowania chorób zwierząt, odporność antybakteryjna oraz ludzkie zdrowie i odżywianie.

W dokumencie OECD wskazano również na nowe cele zrównoważonego rozwoju, przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 25 września 2015 r. Chodzi przede wszystkim o zwalczania głodu, osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego i poprawy jakości żywienia oraz wspieranie poprawy wydajności zrównoważonej produkcji rolnej do roku 2030.

Posiedzenia Komitetu na szczeblu ministerialnym odbywają się co 5-6 lat i poświęcone są najbardziej aktualnym problemom rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Tegoroczne obrady plenarne wzbogacone były o nieformalne dyskusje ministrów w pięciu grupach dyskusyjnych.

Wnioski z dyskusji i dokumenty sesyjne stanowić będą jednocześnie punkt wyjścia dla prac Komitetu ds. Rolnictwa OECD na kolejne lata.

W Paryżu, na marginesie spotkania ministrów rolnictwa OECD, Jurgiel spotkał się z ministrem rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego Francji Stéphanem Le Follem. Według MRiRW omawiano kwestie, które będą tematem obrad najbliższej Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE, głównie w odniesieniu do trudnej sytuacji na rynku mleka i wieprzowiny.