Rząd realizuje program przygotowany w 2014 roku przez PiS, jest on aktualizowany i obejmuje dla resortu rolnictwa okres do 2019 roku.

Podziękowania ministra odebrał każdy z wiceministrów, każdy w nadzorowanym przez siebie odcinku odnotował „dobre zmiany” – i ma plany na kolejny okres.

Minister omówił stan realizacji wszystkich priorytetów, wyznaczanych przez rząd i ministerstwo.

Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej to najważniejszy z nich. Opłacalność poprawiła się, nastąpiła stabilizacja – zwłaszcza na rynkach mleka i wieprzowiny. W ciągu ostatnich dwóch lat otworzyliśmy 30 nowych rynków dla polskich produktów, obecnie jesteśmy obecni  na rynkach 70 krajów – mówił minister. Eksport polskiej żywności wzrośnie w tym roku i osiągnie ponad 25 mld euro. Polska bardzo dobrze współpracuje m.in. z Chinami i Japonią, wznowione zostały kontakty z Irakiem.

W tym czasie wypłacono ponad 700 mln zł (500 mln zł z UE) w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Przygotowany został Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020. Zmieniono 40 ustaw. Przyjęto 5 ustaw wzmacniających pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym.

Po raz pierwszy w ubiegłym roku zostały wypłacone rolnikom 70-proc. zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich.

Minister podkreślił, że za rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich odpowiedzialny jest cały rząd, do końca roku będzie gotowy „Pakt dla obszarów wiejskich”. W ciągu najbliższego roku poznamy zasady scaleń i wymiany gruntów oraz planowania przestrzennego. Powstanie ustawa o gospodarstwie rolnym, która określi zasady i formy gospodarowania. Będzie ją realizować KOWR. Utworzenie KOWR to realizacja zamiaru konsolidacji agencji w celu sprawnej administracji. Trwają prace nad powołaniem jednej inspekcji, zajmującej się żywnością – ta konsolidacja ma wejść w życie od 2019 roku. ODR-y podlegają już ministerstwu, jak ocenił minister – ma służby, które realizują zadania rządowe.

Dobrze układa się współpraca z organizacjami i izbami rolniczymi, raz w kwartale zbiera się Rada Dialogu Społecznego.

Minister dobrze ocenił też realizację ustawy chroniącej ziemię. To posunięcie zaczyna rozumieć UE, która gospodarowanie ziemią pozostawia w gestii państw członkowskich – zauważył.

Podkreślił dobrą współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej oraz aktywność Polski na forum unijnym.

- Priorytetem na rok 2018 jest z pewnością aktywny udział w dyskusji nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020, która to wchodzi w decydującą fazę – zapowiedział.

Kolejne zadania w pracach resortu rolnictwa koncentrować się będą na przygotowaniu ustawy o gospodarstwie rolnym, realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęciu i realizacji Paktu dla obszarów wiejskich, a także zwalczaniu ASF. 

W załączniku całość podsumowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!