Jurgiel podczas spotkania odniósł się do trudnej sytuacji na rynku mleka i wieprzowiny. Poinformował, że, w odniesieniu do sektora mleka, Polska jest zadowolona z szybkiego przygotowania projektu rozporządzenia zmieniającego limity interwencyjne na przetwory mleczne. Natomiast jeżeli chodzi o rynek wieprzowiny, to polski minister wyraził nadzieję, że jak najszybciej zostaną uruchomione dopłaty do prywatnego przechowywania tego mięsa - poinformował resort rolnictwa.

Minister potwierdził, że Polska podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie działań prowadzących do ponownego otwarcia rynku rosyjskiego na produkty rolne UE. Jednak zniesienie embarga musi dotyczyć wszystkich państw UE, w myśl europejskiej solidarności.

Podczas rozmów poruszono także kwestie związane z funkcjonowaniem sektora cukru. Polska zwróciła się do uczestników spotkania z prośbą o poparcie stanowiska dotyczącego utrzymania systemu kwot w sektorze cukru po 30 września 2017 r. (jest to data zniesienia kwotowania cukru w UE). Zdaniem Jurgiela, limitowanie produkcji jest mechanizmem stabilizującym rynek cukru w UE. Ponadto gwarantuje kontraktację buraków i produkcję cukru w UE. Zdania na ten temat były jednak rozbieżne, Polska zgłosiła więc zdanie odrębne w tekście wspólnego oświadczenia - podał resort w komunikacie.

Jurgiel mówił także konieczności wprowadzenia wyraźnego zapisu dotyczącego wezwania Komisji Europejskiej do głębszych zmian Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020, tak by wyasygnować dodatkowe środki, które pozwolą na reagowanie na obecną sytuację kryzysową na rynku. Grupa Wyszehradzka przygotowuje wspólną deklarację dotyczącą przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej. Minister podkreślił potrzebę zapewnienia równych warunków konkurencji na jednolitym rynku UE.

W związku z przejęciem przez Polskę 1 lipca 2016 r. rocznego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej Jurgiel poinformował, że chciałby, aby podczas polskiej prezydencji dyskusje i współpraca koncentrowały się na: szczegółowej analizie skuteczności dotychczasowych instrumentów oraz wykorzystaniu wniosków i rekomendacji wynikających z tej analizy na skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe na rynkach rolnych oraz na przeglądzie Wspólnej Polityki Rolnej w 2016 r. i przygotowaniach do programowania WPR po 2020 roku.