Program ma na celu pobudzanie i wspieranie kreatywności młodzieży szkół kształcenia zawodowego, jak również rozwój ich kompetencji społecznych, a przez to zwiększenie w przyszłości ich szans zdobycia pracy zawodowej.

Łącznie w trzech poprzednich edycjach programu w roku szkolnym 2014/2015 udział wzięło 39 szkól kształcenia zawodowego. Oznacza to, że około 160 uczniów aktywnie włączyło się w realizację programu, poświęcając swój pozaszkolny czas na opracowanie własnej propozycji innowacyjnego rozwiązania.   

Jak poinformowała Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, w związku z ogromnym zainteresowaniem w ubiegłym roku tym programem, w roku szkolnym 2015/2016 konkurs jest nadal kontynuowany.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 odbyły się dwa finały konkursu dla województwa lubelskiego oraz mazowieckiego, podczas których wyłonieni zostali laureaci konkursu. Finał trzeciej edycji konkursu dla województwa lubelskiego odbył się 15 grudnia 2015 r. w Warszawie. Projekty, które przeszły etap preselekcji i zostały zaprezentowane przedstawiło 10 grup uczniowskich. Były to:

1.       Interaktywny mikroprocesorowy system dozoru i zarządzania gospodarstwem pszczelarskim – projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu; innowacja pozwalającą w zdalny sposób zbierać informacje o stanie pasieki. Grupa omówiła działanie prototypu pokazując zmieniające się parametry dotyczace wagi ula, panującej wewnątrz temperatury, wilgotności oraz możliwość obserwacji w stanie rzeczywistym pracy pszczół. 

2.       System automatycznego pomiaru i monitorowania kwasowości gleby - projekt przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu; 

3.       Masowa śmierć pszczół - globalnym problemem – projekty przygotowany i zaprezentowany przez Zespół Szkół w Mszczonowie; Uczniowie skupili się na problemie zmniejszającej się populacji pszczół w Polsce i konsekwencjach wynikających z tej sytuacji. W celu rozwiązania problemu zaproponowali budowę „domku” dla pszczół. Do jego przygotowania zastosowali m.in. trzcinę, cegłę dziurawkę oraz ponawiercane deski. „Domek” mógłby tez spełniać funkcję „przetrwalnika” kokonów podczas zimy.