W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

- wspólna organizacja rynku wieprzowiny regulowana rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1308/2013 nie przewiduje możliwości administracyjnego wprowadzenia cen minimalnych

- w dniach 17 czerwca i 24 lipca we francuskim Ministerstwie Rolnictwa odbyły się spotkania mające na celu ratowania sytuacji na rynku wieprzowiny. Uczestniczyli w nim przedstawiciele hodowców, przemysłu przetwórczego i wielkich sieci spożywczych (m.in. Intermarche, Leclerc, Auchan). Zdaniem francuskiego ministra, pierwszym i najważniejszym krokiem dla ratowania sytuacji powinno być zwiększenie ceny zakupu do poziomu 1,40 EUR/kg, do czego zobowiązały się strony uczestniczące w ww. spotkaniu (tj. przemysł i dystrybucja/handel). Jednak już na pierwszych sesjach giełdy wieprzowej "Plerin", wyznaczającej kurs w skali kraju, najwięksi przetwórcy Bigard i Cooperl zbojkotowali zakupy po ustalonej cenie 1,40 EUR/kg podkreślając, że jest to "cena polityczna", nie przystająca do ekonomicznej sytuacji na rynku. Wobec tej sytuacji, francuski minister rolnictwa przyznaje, że nie posiada żadnych narzędzi prawnych dla przekonania przemysłu do zmiany postawy.

Z powyższego wynika, że nie można mówić o gwarantowaniu przez rząd francuski minimalnych cen wieprzowiny dla producentów, ale raczej o inicjatywie ministra mobilizującej sektor do zwiększenia poziomu cen płaconych producentom.

MRiRW apeluje do Pana Posła Janusza Wojciechowskiego o sprostowanie swoich nieprawdziwych wypowiedzi oraz zaprzestanie wprowadzania polskich rolników w błąd.

Podobał się artykuł? Podziel się!