W 2014 r. Rosja wprowadziła szereg ograniczeń na eksport polskich produktów rolno-spożywcze. 1 sierpnia 2014 r. wprowadzono zakaz importu wybranych owoców i warzyw z Polski, a od 7 sierpnia roczny zakaz importu wielu produktów spożywczych między innymi z krajów UE, w tym z Polski. W czerwcu 2015 r. rosyjskie embargo zostało przedłużone, co najmniej do sierpnia 2016 r.

Rosja wprowadziła też ograniczenia w imporcie trzody chlewnej, wieprzowiny i produktów wieprzowych z UE, w tym Polski w związku z ASF. Obecnie przygotowywanie jest również wprowadzenie zakazu importu kwiatów z Polski, Holandii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Czech, Włoch i Niemiec.

Wprowadzone zakazy spowodowały zablokowanie rynku rosyjskiego dla wielu towarów rolno-spożywczych i w konsekwencji spadek wartości polskiego eksportu tych towarów do Rosji.  W całym 2014 r. wyniósł on niespełna 800 mln euro. Dla porównania w 2013 r. wartość polskiego eksportu towarów rolno -spożywczych wyniosła 1252 mln euro i była o 19 proc. wyższa niż w 2012 r. Rosja była wtedy na trzecim miejscu w polskim eksporcie rolno-spożywczym po Niemczech i Wielkiej Brytanii. W pierwszych pięciu miesiącach br. wartość eksportu wyniosła 152 mln euro , wobec 345 w tym samym okresie 2014 r. Oznacza to spadek eksportu do Rosji prawie o 70 proc.

W 2014 r. wzrosła wartość sprzedaży artykułów rolno-spożywczych na inne rynki światowe do 21,9 mld euro, czyli o 7,1 proc. Od stycznia do maja 2015 r. wartość eksportu tych artykułów wyniosła 9,3 mld euro, co w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. oznaczało wzrost o około 480 mln euro, czyli o 5,5 proc. Do końca roku prognozowany jest wzrost polskiego eksportu rolno-spożywczego do 25 mld euro.

W tej sytuacji wprowadzenia embarga polskie firmy sektora rolno-spożywczego zostały zmuszone do szukania nowych rynków zbytu często w bardzo odległych rejonach świata. Najbardziej od stycznia do maja br. wzrosła wartość eksportu do Egiptu, bo aż do około 112 mln euro z 37 mln euro w tym samym okresie 2014 r. Wzrost ten nastąpił przede wszystkim za przyczyną dużego eksportu pszenicy. Podobnie jak wzrost eksportu do Arabii Saudyjskiej (+47 proc.), Maroka (+38 proc.), Kenii (9-krotny wzrost), Sudanu (3-krotny wzrost), Jordanii (ponad 2 krotny wzrost) i Tanzanii (28 –krotny wzrost). Łączna wartość towarów rolno-spożywczych sprzedanych do tych krajów wyniosła do: Arabii Saudyjskiej 129 mln euro, Maroka 59 mln euro, Kenii 36 mln euro, Sudanu 26 mln euro, Jordanii 19 mln euro i do Tanzanii 15 mln euro.