Jak poinformował prof. Ryszard Amarowicz z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, wspieraniu producentów żywności tradycyjnej służy projekt TRaFooN - "Sieć współpracy dla usprawnienia transferu wiedzy o innowacyjności w produkcji żywności tradycyjnej". Naukowcy, ośrodki transferu wiedzy i stowarzyszenia w 14 krajach Europy łączą swe siły, by wspierać rozwój i przedsiębiorczość w sektorze żywności tradycyjnej.

18 czerwca Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (polski uczestnik konsorcjum tej sieci) organizuje dla małych producentów żywności tradycyjnej warsztaty i wykłady. Będzie na nich mowa m.in. o systemach jakości żywności regionalnej i tradycyjnej, standardach jakościowych dla owoców, zagrożeniach mikrobiologicznych w przetwórstwie owocowym oraz prozdrowotnym potencjale soków owocowych.

Jak powiedział prof. Amarowicz, aby przetrwać ekonomicznie i uczestniczyć w nowoczesnym rynku konsumentów, mali producenci wytwarzający tradycyjną żywność muszą rozszerzać swoje umiejętności, zarówno w prowadzeniu biznesu jak i stosowaniu takich technik w produkcji, które promują prozdrowotne właściwości produktów.

Jak wyjaśnił naukowiec termin "żywność tradycyjna" oznacza takie produkty żywnościowe, które charakteryzują się specyficznymi cechami surowca, metodą przetwarzania czy miejscem pochodzenia. Według Komisji Europejskiej termin "tradycyjny" odnosi się do żywności, która jest w obrocie na rynku wspólnotowym przynajmniej przez jedno pokolenie czyli 25 lat.

"Polscy konsumenci pozytywnie oceniają smak i jakość żywności tradycyjnej. Wysoko oceniają wpływ żywności tradycyjnej na środowisko i na rozwój lokalnej gospodarki, niżej natomiast czas przygotowania posiłków oraz poziom cen żywności tradycyjnej" - podkreślił prof. Amarowicz.

W jego opinii, w krajach europejskich różnie postrzegani są producenci żywności. W krajach starej Unii Europejskiej są to małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają nawet do 100 osób. Natomiast w Polsce są to przede wszystkim małe firmy, często o charakterze rodzinnym, które wytwarzają swe produkty głównie na rynek lokalny.