Pani Grażyna ze wsi Moszna położonej w gminie Jastków prowadzi wraz z mężem 40-hektarowe gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawie warzyw i owoców. Pani sołtys jest osobą operatywna i skuteczną w działaniu. – inicjatorką i realizatorką wielu, ciekawych i potrzebnych projektów służącym mieszkańcom. Od 7 lat pozyskuje środki z funduszu sołeckiego oraz od lokalnych sponsorów na wiele projektów służących poprawie życia na wsi.

Z inicjatywy Pani Grażyny Pietrak zdecydowanie poprawiono infrastrukturę wsi i stan dróg, doprowadzono oświetlenie uliczne, zbudowano zatoki autobusowe, przystanki i wiaty, a także świetlicę wiejską i obiekty sportowe, m.in. nowoczesne boisko dla młodzieży i siłownię na świeżym powietrzu oraz scenę letnią, która została wybudowana przez mieszkańców wsi. Pani sołtys inicjuje również działania, rekreacyjne i kulturowe, które integrują mieszkańców. - Kwestia kulturowa jest dla społeczności wiejskiej bardzo ważna’’ – podkreśla sołtys. Dlatego dla mieszkańców sołectwa Moszna organizowane są festyny rodzinne np. ,,Wszyscy razem’’, wycieczki integracyjne na kajaki czy do filharmonii, warsztaty teatralne i rękodzieła, kursy gry na instrumentach muzycznych, a nawet kursy z udzielania pierwszej pomocy czy spotkania z lekarzami medycyny naturalnej. Ze swoimi występami teatralnymi mieszkańcy sołectwa Moszna włączają się w działalność charytatywną, wystawiając swoje przedstawienia dla pobliskiego ośrodka dzieci upośledzonych. Sołtys stara się integrować rdzenną społeczność z napływowymi mieszkańcami, których z każdym rokiem przybywa – dla ludzi urodzonych w aglomeracjach trzeba stworzyć warunki zbliżone do miejskich.

Pani sołtys tłumaczy, że mimo licznych zadań w gospodarstwie rolnym, dzięki dobrej organizacji, znajduje czas na wiele aktywności społecznych. Działa m.in. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania (LGD) ,,Krainie wokół Lublina’’ - organizacji, która ma za zadanie podniesienie atrakcyjności obszaru wokół Lublina dla mieszkańców, partnerów w biznesie, rolnictwa oraz turystów. W kole gospodyń wiejskich organizuje i sama prowadzi warsztaty gotowania.