PRZEGLĄD PRASY: Mniejsze znaczenie ma wiosenne nawożenie fosforem, gdyż jest ono zdecydowanie mniej efektywne niż jesienne. Pierwiastek ten słabo przemieszcza się w głąb profilu glebowego, a wiosną w uprawie rzepaku nie ma możliwości wymieszania nawozu z glebą. Dlatego o tej porze roku stosujemy ten składnik w ostateczności, tj. w przypadku, gdy niewykonano zabiegu nawożenia jesienią lub gdy było ono zbyt niskie - radzi dr Witold Szczepaniak z Akademi Rolniczej w Poznaniu.

Poza tym, dopuszcza się wniesienie do gruntu niewielkiej dawki przy okazji tzw. nawożenia startowego. Polega ono na rozsiewie 15 - 30 kg P205/ha w celu zwiększenia stężenia tego składnika w wierzchniej warstwie gleby. (...)  

Fosfor jest odpowiedzialny m.in. za rozwój systemu korzeniowego oraz regenerację roślin po zimie. Zatem zwiększona dostępność tego składnika na przedwiośniu przyspiesza początkowe tempo wzrostu rzepaku. Jest to bardzo korzystne, gdyż rośliny, które zbudują odpowiednio dużą rozetę, gwarantują wysokie plony w czasie zbioru.

Pierwiastek ten można zastosować zarówno w nawozach jedno-, jak i wieloskładnikowych. (...) Nawozy te powinny być zastosowane jak najwcześniej, najlepiej jeszcze przed ruszeniem wiosennej wegetacji rzepaku. Wczesny termin stosowania zapewnia lepszą rozpuszczalność nawozu, a co się z tym wiąże - wykorzystanie zawartych w nim składników (przy braku okrywy śnieżnej nawóz można wysiać na zamarzniętą glebę).

Wczesnowiosenne nawożenie rzepaku poza fosforem (jeśli na takie się decydujemy) dotyczy przede wszystkim azotu oraz potasu, siarki i magnezu. Natomiast nawożenie mikroelementami, które polega na dolistnym stosowaniu tych składników, wykonuje się standardowo - od fazy rozety do pakowania. Z wymienionych pierwiastków, największe potrzeby rzepak ma względem potasu (średnio ok. 80 kg K20 na 11 nasion + odpowiednia masa słomy).

Podstawą pokrycia tak wysokich potrzeb pokarmowych jest odpowiednia zasobność gleby w przyswajalny potas. Przyjmuje się, że grunty przeznaczone pod uprawę tej rośliny powinny charakteryzować się co najmniej średnią zasobnością w przyswajalny potas (najlepiej, aby zawartość mieściła się w górnej granicy tej klasy zasobności). Jeżeli posiadamy taką zasobność gleby, to, aby uzyskać plon 3 - 41 z ha, wskazane jest nawożenie 140 - 180 kg K20/ha. Na kompleksach średnich i ciężkich można je wykonać

Do wiosennego nawożenia potasem nadają się wszystkie nawozy potasowe. Ich wybór powinien być uzależniony od ceny za czysty składnik oraz zawartości pierwiastków towarzyszących, tj. magnezu i siarki, w stosunku do których rzepak ma również duże potrzeby. Szczególnie warto przeanalizować zawartość siarki, gdyż wiosenne nawożenie wykonuje się przy okazji nawożenia innymi składnikami pokarmowymi, głównie azotem, magnezem i potasem. (...)