W czwartek w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach, podpisano pierwsze umowy na unijne wsparcie przedsięwzięć.

Pieniądze pozyskano dzięki zatwierdzeniu przez Komisję Europejską projektu przesunięć środków między działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Pod koniec kwietnia opublikowano zmianę rozporządzenia o podziale środków w ramach programu, co spowodowało zwiększenie limitu środków PROW dla województwa świętokrzyskiego o ok. 20 mln zł.

W sumie unijne wsparcie otrzyma 107 projektów. Dotyczą one m.in. renowacji dachów i elewacji zabytkowych kościołów oraz ich otoczenia, budowy lub modernizacji parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego w gminach. Część przedsięwzięć jest związana z budową, remontem lub wyposażeniem świetlic wiejskich, domów kultury, boisk sportowych, placów zabaw a także z porządkowaniem terenów zielonych.

Jak podkreślił podczas uroczystości przedstawiciel zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, region jako jeden z nielicznych w kraju może realizować jeszcze projekty ze starej unijnej perspektyw finansowej - w momencie gdy nie ruszyły jeszcze konkursy z nowej perspektywy. "Każdy z tych projektów ma określoną wagę, bo są realizowane w przestrzeni samorządowej i sakralnej. Mamy świadomość, że na nas spoczywa to ogromne zadanie, by dla obiektów sakralnych, które są w wielu przypadkach jedynymi obiektami zabytkowymi w gminach, starać się szukać takich mechanizmów wsparcia finansowego, by ocalić ich dziedzictwo kulturowe ()" - podkreślił Żołądek.

Prace renowacyjne będą prowadzone m. in. w parafiach p.w. św. Barbary w Słupi Nadbrzeżnej, św. Apostołów Piotra i Pawła w Waśniowie, św. Idziego w Ptkanowie, Narodzenia NMP w Piekoszowie.

Parafia p.w. św. Trójcy w Tarłowie zyska odnowiony parkan zabytkowego cmentarza, także chodniki przy świątyni. "Do tej pory prowadziliśmy jedynie doraźne prace zabezpieczające te obiekty, teraz trwa kompleksowy remont, który zakończy się w czerwcu" - powiedział proboszcz parafii, ks. Mirosław Kosior.

Kolejna inwestycję w ramach PROW realizuje podkielecka gmina Bieliny. Za ponad 608 tys. zł (dofinansowanie UE to ponad 371 tys. zł) zmodernizowana zostanie świetlica w Napękowie - budynek był w bardzo złym stanie technicznym. "Tak naprawdę stała rudera, w której raz w roku mieszkańcy spotykali się - jak już nie mieli gdzie się spotkać. Podjęliśmy decyzję o inwestycji, bo w tej miejscowi nie ma żadnego innego budynku komunalnego, szkoły, a jest aktywność społeczna, którą warto wesprzeć infrastrukturą" - podkreślił wójt Bielin, Sławomir Kopacz.