Złożenie petycji poprzedziła polowa Msza Święta i złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz inscenizacja widowiska „Pieśń o ziemi” w wykonaniu związkowców z Lubelszczyzny.

W ponownej petycji do premier  Ewy Kopacz rolnicy stwierdzili, że postulaty NSZZ RI „Solidarność” nie zostały zrealizowane. Nie otrzymali też odpowiedzi na list otwarty wystosowany przez prezydium związku 10 kwietnia br.

Rolnicy wyrazili oburzenie wobec braku skutecznych działań rządu wobec pogorszającej się sytuacji w polskim rolnictwie.

Apelowali też o realizację wielokrotnie zgłaszanych przez NSZZ RI „Solidarność” postulatów, które dotąd nie doczekały się realizacji.

Domagali się też szybkiego przygotowania i przyjęcia rozwiązań prawnych uszczelniających system obrotu ziemią rolną, która powinna trafić na powiększanie gospodarstw rodzinnych, a także zapobieżeniu masowej wyprzedaży ziemi po 2016 r.

Za konieczne uznali wystąpienie przez rząd o przedłużenie moratorium na zakup ziemi przez cudzoziemców o 5 lat.

Petycja przewidywała też podjęcie działań mających na celu poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, w tym przyjęciu ustawy o sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnym, a nie nakładaniu nowego podatku ryczałtowego.

Domagali się też wprowadzenia mechanizmów stabilizujących dochody rolników na poszczególnych rynkach oraz funduszu gwarancyjnego za sprzedane produkty rolne tworzony przez rolników, podmioty skupowe i importerów.

Postulowali też wprowadzenia ustawowego zakazu uprawy roślin modyfikowanych genetycznie i obrotu nimi.

Żądali powołania komisji rolniczego dialogu społecznego, a nie ograniczania działania związków zawodowych.

Domagali się nowelizacji ustawy Prawo łowieckie w kierunku obiektywności i transparentności szacowania szkód łowieckich.

Według związkowców, kolejny raz zapewnienia premier o ważności dialogu społecznego nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dialogu z rolnikami premier nie chce podjąć od 83 dni. NSZZ RI „Solidarność” nadal jest gotowy do podjęcia rozmów.

W manifestacji NSZZ RI „Solidarność” prócz  rolników wzięli udział parlamentarzyści oraz delegacja NSZZ Solidarność.

Podobał się artykuł? Podziel się!