Głód i ubóstwo stanowią jedne z zasadniczych problemów, z którymi boryka się dzisiaj ludzkość. W ponad 50 krajach brakuje żywności i stan jest alarmujący aż w 44 z nich. Według globalnego wskaźnika głodu 2015 najwyższy jego poziom jest w Republice Środkowoafrykańskiej (wskaźnik głodu 46,9), Czadzie (wskaźnik 46,4) i Zambii (wskaźnik 41,1), informuje ostatni raport International Food Policy Research Institute.

Jako świat stoimy zatem przed ogromnym wyzwaniem przeciwdziałania ubóstwu i walki z głodem, zwłaszcza że liczba ludzi na świecie stale wzrasta. Obecnie naszą planetę zamieszkuje 7,4 miliardów ludzi, do 2050 roku ma być 9 miliardów, do 2080 roku liczba ta wzrośnie do 11 miliardów 200 mln osób. Wprawdzie nasza produkcja już teraz jest w stanie zapewnić żywność dla 11 miliardów ludzi, jednak 30 proc. z niej jest marnotrawiona.

Organizacja Narodów Zjednoczonych we wrześniu ubiegłego roku przyjęła do realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju. Wśród nich są m.in.: wykorzenienie głodu oraz zapewnienie zrównoważonej struktury konsumpcji i produkcji. Wyznaczone cele oznaczają wiele zmian dla rolnictwa, środowiska w Europie i na świecie. Obecny model rolnictwa wymagać będzie zreformowania i przekształcenia. Nowym kierunkiem ma być m.in. regionalizacja produkcji. Biznes stoi przed wyzwaniami społecznymi, dotyczącymi zmiany zachowań, odpowiedzialnej konsumpcji, a także wyzwaniami środowiskowymi i ekonomicznymi.

- Do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju są potrzebne zmiany w sposobie życia, naszych przyzwyczajeń żywieniowych. Realizacja celów polega na zapewnianiu żywności, jak i bezpieczeństwa środowiska w tym samym czasie. Dlatego musimy zwiększyć efektywność uzyskiwanych składników odżywczych i przesunąć model gospodarowania w kierunku gospodarki zamkniętej, która zapobiega odpadom i zanieczyszczeniom w łańcuchu żywnościowym i w naszych społeczeństwach – mówił Janez Potočnik, przewodniczący Forum na Rzecz Przyszłości Rolnictwa (FFA), które miało miejsce w Brukseli w ubiegłym tygodniu.

Do celów zrównoważonego rozwoju należą również czysta woda i dbanie o glebę. Sposobem na ich osiągnięcie ma być stosowanie nawozów naturalnych czy pochodzących z recyklingu. Tu podkreślono m.in. rolę niesienia informacji, że nawozy z odpadów nie są szkodliwe.