Od ponad trzech lat Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, BASF i Cargill współpracują nad promocją ekologicznego oleju kokosowego i poprawą warunków życia rolników uprawiających palmy kokosowe na Filipinach. Organizacje te rozpoczęły pierwszą na świecie certyfikowaną produkcję kopry, wysuszonego miąższu orzechów palmy kokosowej niezbędnego do przetwarzania oleju kokosowego. Projekt na Mindanao, wyspie na południowych Filipinach, jest częściowo finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) w ramach programu develoPPP.de.

Od początku realizacji projektu we wrześniu 2011 roku ponad 1000 farmerów zostało przeszkolonych w zakresie dobrych praktyk rolniczych, takich jak właściwe używanie nawozów, uprawy międzyplonowe i ponowne obsadzanie. W długiej perspektywie edukacja ta pozwala im zwiększać plony. Ponadto tej grupie udostępniono nowo opracowaną technologię suszenia w celu uzyskania wysokiej jakości miąższu kokosowego, a także szkolenia w zakresie standardów sieci Sustainable Agricultural Network (SAN).

W rezultacie, 300 drobnych rolników z regionu, produkuje dziś pierwszą na świecie koprę z certyfikatem Rainforest Alliance, spełniającą normy SAN. Uznany system certyfikacji pomaga im podnieść standardy socjalne i środowiskowe oraz zwiększyć dochody, ponieważ firmy BASF i Cargill płacą dodatkowo za posiadającą certyfikat koprę o wysokiej jakości. Poza tym rolnicy ci otrzymali pomoc przy tworzeniu podmiotów prawnych zrzeszających producentów. Ich członkowie mają teraz dostęp do mikrokredytów i nie muszą już korzystać ze wstępnego finansowania przez pośredników. Pozwala im to zwiększyć marżę zysku dzięki sprzedaży bezpośrednio do młyna. Rolnicy, którzy uczestniczą w tych wszystkich wspólnych przedsięwzięciach są w stanie zwiększyć swój dochód o co najmniej 15 proc.

Dzięki temu projektowi ok. 2500 drobnych rolników i ich rodzin – nawet 12500 Filipińczyków – uzyskało dostęp do opieki zdrowotnej: mogli się oni zarejestrować w rządowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych PhilHealth. Dzięki wymianie informacji podczas seminariów i subsydiowanej opłacie wpisowej, dziś mogą korzystać z darmowej opieki medycznej.