- Eksport jest motorem rozwoju gospodarczego Polski. Relacja eksportu towarów do PKB zwiększyła się z 19 proc. w roku 2001 do ponad 40 proc. w roku ubiegłym - powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Dycha. Wskazał, że w latach 1990-2013 wartość polskiego eksportu wzrosła ponad jedenastokrotnie.

Jego zdaniem ostatnie dane statystyczne jednoznacznie pokazują wpływ eksporterów na kondycję polskiej gospodarki. Poinformował, że według wstępnych danych GUS za pierwszy kwartał br. eksport z Polski osiągnął 39,6 mld euro i był o 6,8 proc. wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W tym czasie wartość importu do Polski wyniosła 39,3 mld euro i była wyższa o 2,6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

- Stało się. Po raz pierwszy - nie pamiętam od ilu lat - wartość eksportu polskich towarów za granicę była wyższa niż wartość towarów importowanych do Polski. Ta nadwyżka wyniosła 290 mln euro. W pierwszym kwartale 2014 r. najlepsze wyniki osiągnięto w wymianie z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł prawie o 10 proc. do 33,5 mld euro, a import o 1,4 proc. do 25,5 mld euro - powiedział - Dzięki temu nadwyżka obrotów z tą grupą krajów zwiększyła się o prawie 2,6 mld euro, do 8 mld euro - dodał.

Z przedstawionych przez niego danych wynika, że np. eksport do Hiszpanii wzrósł o 27 proc., do Szwecji prawie o 20 proc., na Węgry o 17 proc., do Belgii o 15 proc., a do Niemiec o 11 proc. Natomiast sprzedaż na rynki WNP zmniejszyła się o 7,4 proc. do 3,1 mld euro, w tym do Rosji spadła o 7 proc., a na Ukrainę o ponad 20 proc. "Z drugiej strony bardzo dynamicznie wzrósł wywóz towarów do Białorusi, o 12,5 proc." - zaznaczył Dycha.

Wiceminister podkreślił, że eksport do Algierii wzrósł ponad dwukrotnie, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich o 65,5 proc., do Arabii Saudyjskiej o 21 proc., a do Serbii o ponad 13 proc.

- Sukcesy polskich eksporterów i ich produktów budują z całą pewnością pozytywny wizerunek polskiej gospodarki na świecie. Polska eksportuje 80 proc. swoich produktów na rynek UE - regionu, który wytwarza 20 proc. światowego PKB - zaznaczył Dycha. Trzeba sobie jednak zadać pytanie, co z rynkami, które odpowiadają za pozostałe 80 proc. światowego PKB. Dycha wskazał na konieczność dywersyfikacji rynków eksportowych i potrzebę prowadzenia akcji promocyjnej na mniej znanych rynkach.