Produkty i usługi wytwarzane przez rolnictwo i przemysł spożywczy odpowiadają łącznie za 8 proc. kanadyjskiego PKB. Ziemie rolne zajmują zaledwie 8 proc. powierzchni kraju. Jednak gdy kraj jest drugim największym państwem na świecie, nawet 8 proc. daje sporo przestrzeni. W kraju rozciągającym się przez 5 tys. km z Zachodu na Wschód rolnictwo jest mocno zróżnicowane. Najważniejsze regiony rolne to tzw. preriowe prowincje, Saskatchewan, Alberta, Manitoba oraz w dolinie rzek św. Wawrzyńca oraz  Saguenay.

W Kanadzie, podobnie jak w Polsce, zachodzi dość szybko proces łączenia się gospodarstw rolnych, w związku z tym maleje liczba farm oraz miejsc pracy w rolnictwie. Postępuje specjalizacja farm i rośnie ich przeciętna wielkość, jednak łączny obszar gospodarstw rolnych zaczął się nieco zmniejszać i wynosi obecnie ok 67,6 mln hektarów. W ciągu dwudziestu lat liczba farm spadła z 293 tysięcy do 229 tysięcy w 2006 roku. W tym samym czasie wzrósł obszar upraw z 33,2 mln do 35,9 mln ha.  

Jeszcze w połowie ubiegłego wieku ten sektor dawał zatrudnienie połowie pracowników Kanady, pod koniec XX wieku było to już jedynie ok 16 proc., informuje Wielkopolska Izba Rolnicza. Kanadyjskie rolnictwo różni się od naszego strukturą wieku rolników. Maleje znacznie liczba młodych farmerów, poniżej 35 roku życia. W 1991 roku co piąty rolnik był młody, w ciągu kilku następnych lat, jak wynika z danych spisu rolnego, zaszła w tym sektorze ogromna zmiana pokoleniowa. W ciągu zaledwie dekady, do końca XX wieku, z pracy na farmach zrezygnowało 45 proc. zatrudnionych tam kobiet i 43 mężczyzn, którzy wybrali zajęcie całkowicie poza rolnictwem. Zmiany te rozwijały się nadal w XXI wieku, choć już nie tak szybko. Jak podaje kanadyjski urząd statystyczny, w 2015 roku pracowało w rolnictwie 295 tys. ludzi, 13 tys. mniej niż zaledwie 4 lata wcześniej. Dla porównania – w administracji publicznej pracuje 900 tys. ludzi.

Kanada, Alberta. Flickr. Gord McKenna
Kanada, Alberta. Flickr. Gord McKenna

Saskatchewan - stolica rolnictwa

Stolicą rolnictwa jest stan Saskatchewan, który posiada 44 proc. kanadyjskich ziem uprawnych, nazywany jest wręcz spichlerzem kraju. To tutaj znajdują się też wielkie gospodarstwa i wykorzystywane są wielkie urządzenia rolnicze, jak np. 27-metrowe siewniki. Hodowane są głównie zboża – pszenica, jęczmień, owies. Właśnie z Saskatchewan pochodzi ponad połowa kanadyjskich zbóż.