Z dokumentu KE, który został przygotowany na to nadzwyczajne spotkanie wynika, że całkowita wartość eksportu z UE do Rosji produktów, które teraz objęte są embargiem, wynosiła w ubiegłym roku 5,1 mld euro. Nie oznacza to jednak, że takie będą straty producentów, ponieważ Komisja ma nadzieję, że przynajmniej częściowo uda się im sprzedać swoje produkty na innych rynkach.

W opracowaniu KE sygnalizuje rozważenie bezpośrednich rekompensat dla producentów dotkniętych rosyjskim embargiem. "Istniejące środki Wspólnej Polityki Rolnej są bardzo znaczącym narzędziem rozwiązywania problemów związanych z zakłóceniami na rynku. Wypłaty odszkodowań dla rolników (...) w najbardziej dotkniętych kryzysem sektorach mogą stanowić dodatkowe możliwości reagowania na skutki rosyjskiego embarga" - czytamy w dokumencie. Nie wymieniono w nim żadnej kwoty, ale zastrzeżono, że w zależności od skali zastosowania tego środka może być konieczne zmniejszenie dopłat bezpośrednich.

Unijny komisarz ds. handlu Karel De Gucht mówił w czwartek w Nikozji, że UE rozważa pomoc dla producentów dotkniętych rosyjskimi restrykcjami. "Aby skompensować straty europejskich producentów żywności, spowodowane ostatnimi rosyjskimi ograniczeniami, staramy się w pierwszej kolejności szukać nowych rynków, a tam, gdzie to nie przyniesienie efektów, zastosować odszkodowania" - powiedział cytowany przez Reutersa komisarz. Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu udaje się do USA, aby rozmawiać o dalszym otwarciu rynku tego kraju na towary z Europy.

Aby złagodzić skutki embarga, KE zaproponowała wsparcie dla unijnych producentów masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz niektórych rodzajów serów. W piątek opublikowana będzie oficjalna decyzja w tej sprawie, która przewiduje pokrycie kosztów prywatnego przechowywania tych produktów przez okres od trzech do siedmiu miesięcy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wsparcie to może wynieść od 10 do 25 mln euro, ale będzie zależało od zainteresowania nim producentów.

Przykładowo kwota wsparcia, jaką przewidziano na przechowywanie tony masła, wynosi 18,93 euro (plus 0,28 euro za tonę na dzień); dla sera kwoty te wynoszą odpowiednio 15,57 euro (plus 0,40 euro za tonę dziennie).