Czy polskie spółdzielnie potrzebują podwójnej reprezentacji w Cogeca?

KRIR uznała, że tak – i spotkała się z wetem KZRKiOR, który wytknął jej fasadowość i uzależnienie od rządu.

Oto komunikat izby w tej sprawie: „W dniu 05 lutego 2015 r. w godz. 9.00 – 13.00 w Brukseli odbyło się Posiedzenie Prezydium Cogeca (Generalny Komitet Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej), na którym rozpatrywany był m.in. wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych o członkostwo w tej organizacji, jako reprezentanta spółdzielni rolniczych w Polsce, wynikającego z ustawy o izbach rolniczych (...).

Wobec jedynego weta członków COGECA zgłoszonego przez Prezesa Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Władysława Serafina, członka COGECA, wniosek polskiego samorządu rolniczego został odrzucony.

W trudnej obecnie sytuacji na rynkach rolnych, szczególnie wieprzowym i mleka, Prezes KZRKiOR skutecznie zablokował członkostwo rolniczym spółdzielniom produkcyjnym i przetwórczym, również mleczarskim, reprezentowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w strukturach europejskich, przez co uniemożliwił wielokierunkowe polskie działania na rzecz uruchomienia dodatkowych instrumentów wsparcia dla polskich rolników przez KE w tym trudnym czasie dla polskich producentów.”

Zapytaliśmy w KZRKiOR o powody takiego postępowania. Dlaczego prezes  Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych zgłosił sprzeciw wobec wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych o członkostwo w Cogeca?

Oto wyjaśnienia nadesłane przez biuro prasowe kółek rolniczych:

„Próba uzyskania członkostwa w COGECA przez Krajową Radę Izb Rolniczych jest kolejnym dowodem na bezczelność i niezgodne z prawem działania Prezesa KRIR -  Pana Wiktora Szmulewicza.

                W związku z tym oświadczam, iż Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych jest  pełnoprawnym członkiem grupy europejskich spółdzielców jakim jest COGEca od 2002 roku. Statut Organizacji Europejskich Spółdzielców COGECA ma jednoznaczny zapis iż organizacja reprezentująca spółdzielców danego kraju musi udowodnić, że  w jej statutach i strukturach opisane są te spółdzielnie, ich członkowie i prawa.