Na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych wyniosły 10.504.973,79 zł, natomiast na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich wyniosły 40.023,37 zł. 

W I półroczu 2008 r. zakłady ubezpieczeń zawarły w sumie 17.495 umów ubezpieczenia na wartość ubezpieczenia 936.919.710,48 zł, w tym 17.381 umów ubezpieczenia upraw rolnych i 114 umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Wartość ubezpieczenia upraw rolnych wyniosła 911.423.009,48 zł, natomiast wartość ubezpieczenia zwierząt gospodarskich wyniosła 25.496.701,00 zł. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) od początku 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń w rolnictwie z dopłatami z budżetu państwa do składek producentów rolnych, z tytułu zawarcia przez nich umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych - od zasiewu
lub wysadzenia do ich zbioru) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,

dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń)

od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2008 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia:

upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 50% składki do 1 ha uprawy; bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 50 % składki do 1 sztuki.