Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej minister Marek Sawicki podsumował pierwsze 100 dni działalności resortu rolnictwa. Ważną sprawą, zadaniem ministra, było uporządkowanie sytuacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – W agencji zastaliśmy harmonogramy, z których wynikało, że większość programów miała być uruchomiana we wrześniu 2008 r., chociaż - zdaniem ministra - nawet te terminy były bardzo poważnie zagrożone.  Jak wyjaśniał Marek Sawicki, chodziło o to, by usprawnić dystrybucję pieniędzy z funduszy europejskich: - z nowym kierownictwem 18-to miesięczny termin, wyznaczony dla większości działań PROW, udało się skrócić do 12 miesięcy .

100 dni Sawickiego

Autor: M. Halemba

Opis: Rozszerzenie rynków eksportowych to największy sukces ministra Sawickiego

Minister poświęcił też uwagę sprawie opłacalności produkcji wieprzowiny. - Od dwóch lat, poza jednym kwartałem, sprzedaż żywca wieprzowego była prowadzona po cenach niższych do kosztów wytwarzania. Tak długo wytrzymać się nie da i rolnicy dzisiaj - po dwóch latach takiego kryzysu - potęgują swój sprzeciw i protest. Gdyby nie uruchomiono i otwarto trzecich rynków, mielibyśmy dopłaty eksportowe, tylko nie byłoby gdzie eksportować - podkreślił.

W ramach wsparcia eksportu ze środków unijnych przeznaczonych na pierwszy kwartał br. roku, Agencja Rynku Rolnego podpisała już kontrakty na ponad 12 tys. ton mięsa i przetworów eksportowanych na rynki trzecie. Mówiąc o kierunkach eksportu minister zaznaczył, że oprócz rynku rosyjskiego, został uruchomiony eksport na rynki: amerykański, marokański, Hong-Kongu, Bangladeszu, chorwacki i ukraiński.

Kolejnym z sukcesów, zdaniem Sawickiego, jest przyspieszenie prac legislacyjnych w ministerstwie, a świadczyć ma o tym szybkie nadrabianie zaległości w wydawaniu rozporządzeń, bez których wcześniej przyjęte ustawy pozostawałyby nadal niewykonalne:  – obecnie 47 rozporządzeń zostało już skierowanych do publikacji. Wśród ważnych ustaw minister wymienił dwie, które już są w Sejmie: o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (jest już w senacie) i ustawa  o zawodzie lekarza weterynarii oraz izbach lekarsko-weterynaryjnych.

100 dni sawickiego

Autor: M. Halemba

Opis: Podsumowanie 100 dni działalności resortu rolnictwa