Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w niedzielę, 29 stycznia mszą świętą w obrządku prawosławnym w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Głównego dnia uroczystości, 30 stycznia w Archikatedrze Białostockiej mszę świętą w intencji rolników i samorządu rolniczego na Podlasiu celebrował Arcybiskup Edward Ozorowski.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Dworze Czarneckiego w Porosłach. 15 lecie samorządu rolniczego było okazją do wręczenia odznaczeń resortowych osobom zasłużonym dla rolnictwa podlaskiego. Odznaczenia w imieniu ministra rolnictwa wręczył Tadeusz Nalewajk, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Ponadto Podlaska Izba Rolnicza przyznała swoje własne wyróżnienia: złote spinki PIR osobom, które przyczyniły się do rozwoju samorządu na Podlasiu, specjalne wyróżnienia za szczególne zaangażowanie i pracę na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej oraz medale okolicznościowe osobom i instytucjom za dobrą współpracę z PIR. Uroczystości uświetnił występ chóru żeńskiego X LO w Białymstoku. 
Nadanie sztandaru Podlaskiej Izbie Rolniczej  

Szczególnym punktem programu jubileuszu było wręczenie sztandaru Podlaskiej Izbie Rolniczej, ufundowanego przez Walne Zgromadzenie Delegatów PIR. Głęboka zieleń, wyszyte logo Podlaskiej Izby Rolniczej, napis "W służbie podlaskiego rolnictwa" to awers sztandaru, którego historia rozpoczyna się 30 stycznia 2012 roku, w dniu uroczystego przekazania i rozwinięcia sztandaru. Akt nadania sztandaru odczytał Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych a następnie przekazał sztandar na ręce Grzegorza Leszczyńskiego, prezesa PIR.

- Sztandar ten będzie odtąd towarzyszył ważnym uroczystościom i wydarzeniom.  Na rewersie sztandaru widnieje wizerunek Matki Bożej Hodyszewskiej, by jej opieka i wstawiennictwo obejmowało pracę i działania podlaskich rolników. Matka Boża Hodyszewska jest szczególnie bliska sercom Podlasian- jest nazywana Królową Podlasia, a także Królową Pojednania. Wizerunek Matki Bożej na sztandarze podnosi jego rangę i oprócz wymiaru świeckiego nadaje mu również wymiar religijny - mówił Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Celem Podlaskiej Izby Rolniczej jest rozwiązywanie problemów rolnictwa oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Od początku działania Podlaska Izba Rolnicza zaopiniowała około 7 tysięcy aktów prawnych, sporządziła ok. 430 planów rolnośrodowiskowych, opracowała ponad 150 planów m.in. na modernizację i młodego rolnika, wydała około 500 opinii w sprawie sprzedaży oraz zmiany przeznaczenia gruntów rolnych. Pracownicy Izby udzielili ponad 10 000 różnego rodzaju porad i konsultacji. Izba rocznie wypełnia ponad 3000 wniosków o dopłaty obszarowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!