Ranking jest wspólną inicjatywą Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ). Tegoroczna uroczystość, w której wzięli udział przedstawiciele związków dzierżawców i pracodawców rolnych oraz mediów, odbywała się pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego.

Ranking 300 to podsumowanie wyników ekonomiczno-finansowych 300 najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych osiągniętych w 2010 r. Składa się on z dwóch rankingów głównych, dla przedsiębiorstw rolnych oraz rybackich, i sześciu podrankingów. Przygotowano go na podstawie ankiety wysłanej do przedsiębiorstw rolniczych i spółdzielni produkcyjnych oraz innych podmiotów rolniczych. Ankietę sporządzano w oparciu o sprawozdania przedsiębiorstw wykonywane na potrzeby GUS oraz dane finansowo-księgowe.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski złożył serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom, nie tylko laureatom, za udział w prestiżowym Rankingu. W szczególności gratulował odwagi poddania się publicznej ocenie swojej działalności. Dziękował także dzierżawcom za to, że w trudnym okresie początku transformacji wzięli na swoje barki odpowiedzialność za polski przemysł rolno-spożywczy i polskie rolnictwo. Zwrócił również uwagę na fakt, że w okresie ostatnich 20 lat ponad 2 miliony ha państwowych gruntów trafiło w ręce rolników. Dzięki temu powstało ponad 5 tys. gospodarstw o powierzchni ponad 100 ha, a ponad 300 tys. powiększyło swój areał o 5,5 ha. Tym samym uwidoczniła się ogromna rola, jaką w ostatnich latach spełniała ANR w powiększaniu gospodarstw rodzinnych w Polsce.

Prezes Leszek Świętochowski swoje uznanie skierował również pod adresem ekspertów Instytutu, którzy Ranking 300 stworzyli na podstawie własnych badań. Dodał, że dzięki nim możemy poznać polskich liderów w branży rolniczej. Nagrodzone przedsiębiorstwa charakteryzują się tym, że korzystają z najnowocześniejszych technologii, posiadają dalekowzroczną strategię rozwoju, są przyjazne środowisku naturalnemu, rentowne i przestrzegają zasady zrównoważonego rozwoju.