Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe.

O pomoc w ramach programu będą mogli się ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów - wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej).

Program będzie obowiązywał od 15 czerwca br. Zostanie on także zgłoszony do Komisji Europejskiej, dzięki czemu nie będzie powodował konieczności udzielania pomocy publicznej w formule de minimis. Obecnie wysokość pomocy krajowej jest limitowana.

Marek Sawicki poinformował, że oczekuje na decyzje Komisji Europejskiej w sprawach:

- o alokację dodatkowej ilości ziarna zbóż oraz odtłuszczonego mleka w proszku na realizację programu pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym w Polsce realizowanego w 2010 roku. Udostępnione ziarno i mleko w proszku będzie przekazywane bezpośrednio rolnikom do wykorzystania na poziomie gospodarstwa na cele żywnościowe. Rolnik mógłby bezpośrednio powyższe artykuły zużyć, przetworzyć ziarno na mąkę, kasze, płatki lub przeznaczyć do skarmiania inwentarza w celu pozyskania jaj, mleka, mięsa drobiowego lub wieprzowego.

- zgody na pełne objęcie pomocą rolników, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw

Ponad 52 tysięcy gospodarstw rolnych (stan na dzień 31 maja br.) w wyniku powodzi znalazło się w krytycznej sytuacji, a zalaniu lub podtopieniu uległo ponad 420 tys. ha.

Powodzianie oczekują na pozytywną decyzję Komisji Europejskiej, która umożliwi objęcie pełną pomocą tych, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw.

Rada Ministrów przyjęła dopiero 1 czerwca rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do polskich przepisów wdrożono art.11 ust.8 rozporządzenia wspólnotowego nr 1857/2006 dotyczącego dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, które doznały szkód m.in. w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Zgodnie z nowymi przepisami, dopłaty te będą zmniejszone o połowę w przypadku braku umowy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw (oprócz łąk i pastwisk) i co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich.

Te przepisy powinny obowiązywać od początku roku. W 2010 roku Polska notyfikowała nowe zasady przyznawania takich kredytów. Podczas powodzi okazało się, że nie są one tak korzystne jak w minionych latach.


źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!