Zasiłek będzie przysługiwał bez względu na osiągane dochody osób poszkodowanych - wynika z nowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Wniosek o taki zasiłek trzeba będzie złożyć w gminie, w której rodzina doznała szkody. Jeżeli jednak została ewakuowana to może taki wniosek złożyć na terenie gminy, gdzie obecnie przebywa, informuje dziennik.

We wniosku należy zaznaczyć, że doznano szkody w wyniku powodzi oraz oszacować jej wysokość. Oświadczenie to będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych zeznań. Organ samorządu, od momentu wpłynięcia wniosku, będzie mieć dwa dni na wydanie decyzji. 

Podobał się artykuł? Podziel się!