Jak mówił prezes w środę podczas konferencji poświęconej tej rocznicy, przemiany były możliwe dzięki unijnym funduszom, które od 2004 r. większym strumieniem zaczęły napływać do Polski, dofinansowując rozwój rolnictwa, zmiany na wsi oraz restrukturyzację polskiego rybołówstwa.

"Pieniądze z UE pozwoliły na wymianę techniki rolniczej czyli modernizacji gospodarstw rolnych, umożliwiły budowę nowych zakładów przetwórczych, poprawę technologii produkcji, wprowadzenie postęp biologiczny, a skutkiem tego jest pięciokrotny wzrost eksportu żywności" - wyliczał Gross. W 2013 r. wartość eksportu produktów rolnych wyniosła ponad 20 mld euro.

Szef ARiMR zaznaczył, że można mieć nadzieję, że "skok cywilizacyjny" na wsi, który nastąpił w ostatnich latach będzie kontynuowany, gdyż jest wielu młodych rolników, którzy chcą się zajmować produkcją rolną. Dodał, że Polska ma najwięcej młodych gospodarzy ze wszystkich krajów Unii.

Gross podkreślił, że Polska jest liderem jeżeli chodzi o wykorzystywanie unijnych funduszy przeznaczonych na lata 2007-2013. Poinformował, że do chwili obecnej ARiMR ma zakontraktowane 98 proc. środków i mniej więcej tyle samo zostało już wypłacone. "Nie ma więc zagrożenia, że pieniądze nie zostaną wydane, a raczej jest ich głód" - powiedział prezes. Jeżeli jakieś środki nie zostały wykorzystane, to zostaną przesunięte na inne cele np. niedawno została zwiększona pula na dotacje dla młodych rolników.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r., jest obecnie największą agencją płatniczą w krajach UE. W pierwszych latach działalności rozdzielała środki byłego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. Od 2004 r. realizowała przedsięwzięcia w ramach unijnej pomocy przedakcesyjnej SAPARD. Wówczas zrealizowano 22,7 tys. projektów na kwotę 4,5 mld zł.

Zakres działalności Agencji zwiększył się po wstąpieniu Polski do UE. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 - to kolejne 10,9 mld zł, które głównie trafiły do rolników gospodarujących na niekorzystnych warunkach, na dostosowanie gospodarstw do standardów unijnych oraz na renty strukturalne.

W kolejnym okresie finansowania (lata 2007-2013) Polska stała się największym beneficjentem unijnych środków na rolnictwo i rozwój wsi otrzymując z UE 13,4 mld euro. Do końca 2013 r. ARiMR wypłaciła blisko 52 mld zł.

ARiMR zajmuje się też wypłatami dopłat bezpośrednich, z których co roku korzysta ok. 1,4 mln gospodarstw. W 2013 r. na wieś przekazano z tego tytułu ok. 14 mld zł. Realizowany jest program pomocy dla sektora rybackiego, jak również udzielana pomoc dla rolników ze środków krajowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!