Umowę na realizację I etapu inwestycji, jaką jest budowa nowej elektrociepłowni Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn (ZAK) SA, kędzierzyńska spółka podpisała w maju ub.r. z firmą Rafako SA. Szacowany koszt zadania to 375 mln zł. Rafako ma je zrealizować do końca 2016 r.

Wiceprezes zarządu Grupy Azoty Krzysztof Kamiński mówił na piątkowej konferencji prasowej w Kędzierzynie-Koźlu, że trwa projektowanie tej inwestycji, które ma się zakończyć do połowy tego roku. Wyłaniani są też poddostawcy firmy Rafako i odbywają się prace fundamentowe. - Niektóre fundamenty już wychodzą z ziemi, inne są na etapie wykonywania. Organizuje się też plac budowy i całe zaplecze - tłumaczył Kamiński.

Złożone zostały już zamówienia na tzw. turbozespół, który będzie wykonywała firma Siemens. Kamiński wyjaśnił, że powstanie on w Czechach, a do Kędzierzyna przyjedzie dopiero w 2016 r. - W Raciborzu trwa także budowa kotła. Będziemy jeździli tam na odbiory do Rafako, a kocioł też przyjedzie do nas w 2016 r. - zapowiedział. Dodał, że do końca tego roku w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Kędzierzynie-Koźlu powstanie natomiast chłodnia i "budynki wyjdą z ziemi".

Jak podała kędzierzyńska spółka w swoich materiałach, realizacja I etapu budowy elektrociepłowni będzie polegała na wybudowaniu przez Rafako wspomnianego turbozespołu, kotła parowego, a także instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą oraz budynku m.in. z częścią socjalną dla załogi.

Grupa Azoty tłumaczy, że konieczność budowy elektrociepłowni wynika ze zużycia eksploatowanych obecnie urządzeń i instalacji oraz z konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu wynikającej z wymogów dyrektywy IED. Drugi etap inwestycji planowany jest na lata 2017-2019.

Prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty ZAK SA Adam Leszkiewicz wśród pozostałych inwestycji, które kierowana przez niego spółka zamierza kontynuować lub przeprowadzać w tym roku, wymienił m.in. ustabilizowanie pracy instalacji do produkcji nowego rodzaju plastyfikatora o nazwie Oxoviflex. Budowa instalacji zakończyła się na przełomie października i listopada ub.r., a w kwietniu firma zamierza ją uroczyście otworzyć. Do tego czasu potrwa rozruch, który jest już w końcowej fazie.