Pałuckie Targi Rolne to impreza organizowana od 1997 roku w Żninie nad Jeziorem Czaplem. Gromadzi corocznie wystawców z całej Polski i ma za zadanie zaznajomienie rolników z powiatów: żnińskiego, mogileńskiego, wągrowieckiego, nakielskiego i inowrocławskiego z ofertą wystawców w branżach: maszyn i urządzeń, ogrodniczej i szkółkarskiej, pasz, nawozów i środków ochrony roślin, doradztwa i obsługi rolnictwa, materiałów budowlanych i branży spożywczej.

Targi organizuje Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan z pomocą Urzędu Miejskiego w Żninie oraz firm: Inter-Vax Danuty i Wacława Górnych, Biura Usług Reklamowych Olejnik oraz Zofii Kozłowskiej - rolnika z Januszkowa.

Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych organizowana jest od roku 2002 - w tych samych terminach, co Pałuckie Targi Rolne i przez tych samych organizatorów, powiększonych o Starostwo Powiatowe w Żninie. Współorganizatorami wystawy są: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus", Polska federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

Uroczystego otwarcia XVII Pałuckich Targach Rolnych w Żninie dokonali: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Zbigniew Ostrowski, Starosta Żnina Zbigniew Jaszczuk, Burmistrz Żnina Leszek Jakubowski, Przedsiębiorca, właściciel firmy INTER-VAX - Wacław Górny, Zofia Kozłowska, rolnik z Januszkowa, członek Zarządu Powiatu w Żninie, Wydawca Tygodnika Lokalnego „Pałuki" Dominik Księski.

Podczas Targów miały miejsce prezentacje trzody, bydła oraz zwierząt drobnych (drób, gołębie, króliki, szynszyle), pokazy championów tych zwierząt oraz pokazy pracy maszyn na polu pokazowym. Dodatkowo na stoiskach odbyło się wiele konkursów, dotyczących m.in. bezpieczeństwa w pracy na roli, rozliczeń podatkowych. Odbył się także test sprawnościowy dla rolników. Polegał on na pokonaniu w jak najkrótszym czasie wyznaczonego toru przeszkód ładowarką schafer z umieszczoną w niej piłką. Dodatkowo rolnicy mogli przetestować prezentowany podczas pokazów sprzęt i dokładnie zaznajomić się z jego możliwościami.

Terminy Targów w kolejnych latach: 23-24 sierpnia 2014, 22-23 sierpnia 2015, 20-21 sierpnia 2016

Nagrodzeni hodowcy:

TRZODA CHLEWNA

Statuetkę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby za superczempiona Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej otrzymał Daniel Walterski z miejscowości Lipniczki.

Czempioni

1. puchar przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie Lucjana Adamusa za czempiona XI Pałuckiej Wystawy Trzody Chlewnej w Żninie w kategorii loszek krzyżówkowych - Józef Waźbiński, Żnin