Jest to możliwe dzięki podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego porozumienia z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariuszem Wojtasikiem, w którym zabezpieczone zostało 56 mln zł na wypłatę rybakom rekompensat za zawieszenie działalności połowowej.
Dzięki konsultacjom między Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowano ścieżkę szybszego uruchomienia wypłaty tych rekompensat.

Ma być powołany Komitet Monitorujący, w skład którego wejdą przedstawiciele środowisk rybackich. Do zadań Komitetu będzie należało zatwierdzenie warunków dostępu będących podstawą do przygotowania procedur przez MRiRW i ARIMR, które przewidują wypłatę rekompensat według dwóch metod. Po pierwsze, możliwa jest wypłata za czasowe zawieszenie połowów dorsza w okresie 25 dni na podobszarze 22-24 Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund. Rekompensata ta zależy od długości łodzi rybackiej i wynosi:
- dla jednostki o długości do 15 m rekompensata wynosi 23675 zł,
- dla jednostki o długości powyżej 15 m do 19,5 m rekompensata wynosi 26925 zł,
- dla jednostki o długości powyżej 19,5 m do 25 m rekompensata wynosi 30975zł zł,
- dla jednostki o długości powyżej 25 m rekompensata wynosi 32125 zł.

Ponadto kwota rekompensaty będzie zwiększona o 3425 zł za każdą osobę pracującą na danym statku rybackim w okresie zawieszenia działalności połowowej. Po drugie uruchomiony zostanie instrument wynikający z rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008 z 24 lipca 2008 r. ustanawiający tymczasowe wsparcie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym. Rekompensatami z tego tytułu objęci zostaną wszyscy armatorzy statków rybackich, bez względu na poławiany gatunek ryb, pod warunkiem nieprowadzenia połowów w wodach Bałtyku w dowolnych 60 dniach kalendarzowych, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2008 r. Za taką przerwę w połowach przewidziana jest rekompensata, która w zależności od długości łodzi rybackiej wynosi:
- dla jednostki o długości do 15 m rekompensata wynosi 56820 zł,
- dla jednostki o długości powyżej 15 m do 19,5 m rekompensata wynosi 64620 zł,
- dla jednostki o długości powyżej 19,5 m do 25 m rekompensata wynosi 74340 zł,
- dla jednostki o długości powyżej 25 m rekompensata wynosi 77100 zł.