I Czytelnicy jak zwykle nie zawiedli. Konferencyjna sala Rzym na Stadionie Narodowym jest wypełniona po brzegi.

Zaplanowano trzy panele dyskusyjne: „Rolnictwo w Polsce 2014-2020 – jak wykorzystać szanse?”, „Precyzyjne nawożenie i efektywna ochrona elementami nowoczesnej agrotechniki”, „Finanse i ubezpieczenia”.

- Do udziału w spotkaniu zostało zaproszone znamienite grono profesorów, polityków, przedstawicieli biznesu, naukowców i praktyków oraz ekspertów rynku rolnego – powiedział podczas otwarcia Wojciech Denisiuk, redaktor naczelny „Farmera”. – Niestety, spotykamy się w trudnym dla rolnictwa okresie. Praktycznie każdy kierunek rolniczej produkcji boryka się z brakiem opłacalności. Jak odnaleźć się na coraz bardziej wymagającym rynku?

Jak zapewniła Zofia Szalczyk, wiceminister rolnictwa, środki finansowe w obecnym okresie budżetowym są skierowane głównie na poprawę opłacalności i ochronę środowiska. - Wsparcie finansowe rolnictwa jest możliwe nie tylko ze środków WPR – podkreśliła wiceminister. Mamy duże środki z Polityki Spójności i nie wyłączają one w swoich kierunkach wsparcia sektora rolnego. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pozwolą na udzielenie pomocy - po spełnieniu specyficznych kryteriów, np. innowacyjności – także rolnikom.    

- Na WPR jest 37,2 mld euro i jest to kwota pewna, ustalona, do dyspozycji całego sektora – mówiła wiceminister Zofia Szalczyk. Podkreśliła, że większość środków skierowano na dopłaty, a 13,5 mld euro przeznaczono na PROW. Większe jest ukierunkowanie na wsparcie konkurencyjności, wsparcie  tych gospodarstw, które mają szanse, aby stać się konkurencyjnymi. Pieniądze trafią przede wszystkim do gospodarstw, które bez tego wsparcia rozwoju by nie osiągnęły.    

I jak zapewnił Jarosław Sierszchulski, zastępca prezesa ARiMR, agencja jest przygotowana do wypłaty należności dla rolników. Wkrótce ruszą wypłaty dopłat bezpośrednich.

- Do wypłaty jest planowane 1,1 mld zł na pierwszy tydzień – mówił Jarosław Sierszchulski. Jak podkreślił, ARiMR organizuje spotkanie szkoleniowe i przekazuje potrzebne informacje rolnikom. Nowe mechanizmy w płatnościach obszarowych i nowy PROW z nowymi działaniami wymaga włączenia do systemów agencji – co też się dokonuje. Potrzebne jest zatwierdzenie PROW i wydanie stosownych rozporządzeń – wtedy będą ogłaszane kolejne nabory.