Edukacja przedszkolna jest najważniejszym etapem edukacyjnym w karierze szkolnej dziecka. Rozumiały to władze gminy Klwów. Dzieci na jej terenie nie miały dostępu do edukacji przedszkolnej, a z informacji wynikało, ze rodzice oczekiwali zapewnienia jej nawet przez 9 godzin dziennie.

Z wykorzystaniem finansowania przewidzianego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” (96 proc. środków) udało się stworzyć taką placówkę. Adaptacja opuszczonego budynku GS i wyposażenie sali kosztowały ponad 900 tys. zł. Obecnie 9-godzinną opieką objętych jest 98 dzieci w wieku 3-6 lat. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę odbywają się w 4 grupach nie większych niż 25 osób. Pobyt w placówce jest bezpłatny. Dzieci otrzymują 3 darmowe posiłki. Na razie jeszcze przedsięwzięcie dofinansowuje się ze środków unijnych, ale wkrótce gmina ma zamiar przejąć finansowanie.

- Zajęcia mają nieoceniony wpływ na rozwój najmłodszych obywateli naszej gminy – mówi Piotr Papis, wójt gminy. – Powodują osiąganie przez dzieci wcześniejszej dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej, intensywnie wspomagają rozwój mowy, kształtują postawy prospołeczne, rozbudzają zainteresowania poznawcze, wstępnie diagnozują predyspozycje i uzdolnienia dzieci. Warto wspomnieć, iż większość wychowanków to dzieci rolników. Dzięki przebywaniu przez większość dnia w przedszkolu ich pociech, mogą więcej czasu przeznaczyć na prace w gospodarstwie. Ma to dość istotny wpływ na poprawę budżetu rodzinnego.

W placówce zatrudnienie znalazło 6 osób.

Podobał się artykuł? Podziel się!