Zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wynikach kontroli prowadzonych od kwietnia do połowy lipca – w tym czasie terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 2723 kontrole w rzeźniach, 3028 kontroli w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 208 kontroli w chłodniach składowych, 2531 kontroli w punktach skupu zwierząt, 1742 kontrole u pośredników handlu zwierzętami, 2154 kontrole środków transportu, służących do przewozu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 7555 kontroli środków transportu, służących do przewozu zwierząt.

- Nieprawidłowości, które w tym czasie stwierdzono, wykazano w 1815 podmiotach; w tym 470 tych podmiotów to były rzeźnie, a 532 podmioty to były zakłady przetwórstwa spożywczego. Nieprawidłowości odnotowano w 25 chłodniach, w 292 punktach skupu zwierząt, u 274 pośredników handlu zwierzętami oraz w 48 środkach transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w 170 środkach transportu - powiedział Jażdżewski i dodał: - W związku z kontrolami dodatkowo stwierdzono w tym okresie 375 prowadzonych nielegalnie działalności. Dotyczyło to głównie działalności, prowadzonej bez wymaganego zezwolenia i bez nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej. Program „Zero tolerancji” przyniósł największe rezultaty w tym zakresie z uwagi na to, że od momentu, w którym w mediach ukazała się informacja o wdrożeniu programu, mamy znacznie więcej donosów w sprawie nielegalnej działalności, niż to było wcześniej.

Zastępca głównego lekarza weterynarii poinformował też o nałożonych karach:

- W związku z wykryciem wymienionych nieprawidłowości nałożono w drodze decyzji administracyjnych 227 kar pieniężnych na łączną sumę prawie 709 tys. zł. Nałożono 610 mandatów na łączną kwotę ponad 142 tys. zł. Przekazano do organów ścigania 226 spraw. Wydano 97 decyzji administracyjnych o zawieszeniu lub zamknięciu zakładów produkcyjnych. Przekazano 46 spraw do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii i tam się jeszcze toczą postępowania. W stosunku do 25 urzędowych lekarzy weterynarii uchylono możliwość wykonywania czynności urzędowych.

W tym czasie – również w unijnym systemie ostrzegania o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach – wygenerowano w związku z naszymi działaniami dwa powiadomienia alarmowe oraz jedno powiadomienie informacyjne, dotyczące obecności chorobotwórczych bakterii w produktach pochodzenia zwierzęcego.

Zastępca głównego lekarza weterynarii zapowiedział, że działania będą kontynuowane. - Chcemy je nadal tak prowadzić, aby mieć pewność, że wszystkie uchybienia – szczególnie te większe, które czasami jeszcze możemy stwierdzać w działaniach podmiotów pod naszym nadzorem – zostaną zlikwidowane, a nielegalna działalność zostanie wyeliminowana.

Podobał się artykuł? Podziel się!