W ramach programu fundacja sfinansuje podręczniki, pomoce dydaktyczne do biblioteki, program szkoleń dla nauczycieli, nagrody dla najlepszych uczniów, a także połowę wynagrodzenia nauczycieli. O kwalifikacji do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Youngster organizowany jest przez Fundację EFRWP od 4 lat. W ramach programu w ciągu roku szkolnego prowadzone są dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka angielskiego, w podziale na niewielkie, 10-15-osobowe grupy, w wymiarze 90 godz. lekcyjnych dla każdej z grup. Grupy są tworzone stosownie do umiejętności językowych uczniów.

W mijającym roku szkolnym uczestniczą w nim 102 gimnazja, zlokalizowane w 79 gminach, a z dodatkowych zajęć korzysta ok. 2800 uczniów. W ciągu 4 lat realizacji programu Youngster z dodatkowych zajęć z języka angielskiego skorzystało już ponad 10 tysięcy uczniów.

- Ze względu na duże zapotrzebowanie i potwierdzone dobrymi wynikami egzaminów gimnazjalnych efekty programu Youngster postanowiliśmy rozgrzeszyć jego formułę na tzw. Youngster Plus, aby dać szansę udziału w programie większej ilości szkół - powiedział Marek Zagórski, prezes Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Od roku szkolnego 2011/2012 Fundacja uruchamia edycję Youngster Plus. Do Programu może przystąpić każda gmina wiejska i miejsko-wiejska, która poza spełnieniem podstawowych warunków obowiązujących w Programie Youngster (zapewnienie dowozu uczniom, udostępnienie pomieszczeń na zajęcia, wytypowaniem nauczyciela prowadzącego), zadeklaruje udział w finansowaniu części kosztów związanych z wynagrodzeniem nauczyciela lub nauczycieli. Partycypacja nie będzie wyższa niż ½ kosztów zatrudnienia. Średni roczny koszt dla gminy to ok. 3-5 tys. zł, w zależności od liczby uczniów uczestniczących w zajęciach. Wszystkie pozostałe koszty będę finansowane przez EFRWP. O zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia do Programu Youngster Plus przyjmowane są od gmin.

Podobał się artykuł? Podziel się!