Zboża
- W czerwcu rozpoczęły się tzw. małe żniwa obejmujące zbiór rzepaku oraz jęczmienia ozimego.
- Zbliżające się zbiory skutkują obniżką średnich cen zakupu wszystkich rodzajów zbóż, spadają ceny ziarna na targowiskach.
- Według francuskiej organizacji COCERAL produkcja zbóż w sezonie 2007/2008 w krajach UE-27 wyniesie 270,5 mln t, tj. o ok. 4,6proc więcej r/r.

Rośliny oleiste
- Cena skupu rzepaku kształtuje się w granicach od 920 zł/t (rzepak bez kontraktacji) do 980 zł/t netto (rzepak zakontraktowany).
- Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, od 5 lipca br. zmniejszeniu uległy obciążenia akcyzowe na 100 proc. biopaliwa (z 20 gr/l do 1 gr/l).
- Na giełdach amerykańskich rosną notowania cen kompleksu sojowego, na francuskiej MATIF – notowania rzepaku.

Warzywa i owoce
- Wzrasta podaż warzyw wczesnych w skupie, systematycznie obniżają się ich ceny.
- W skupie i na rynkach hurtowych utrzymują się wysokie ceny owoców.
- Według szacunków IERiGŻ zbiory owoców w 2007r. wyniosą ok. 1,5 mln t, tj. o ponad 50% mniej r/r.

Mięso
- Na rynku trzody chlewnej rozpoczął się cykliczny wzrost cen skupu żywca, wzmocniony wzrostami sezonowymi.
- Utrzymuje się wzrostowa tendencja cen drobiu, stabilizują się ceny skupu bydła.
- Na unijnym rynku rosną ceny trzody chlewnej, nieznacznie wyhamowała spadkowa dynamika cen zakupu bydła.

Mleko
- W maju br. o 12% m/m wzrosły dostawy mleka do mleczarni, dynamicznie rozwija się przetwórstwo mleka.
- W ostatnim tygodniu czerwca podrożały praktycznie wszystkie przetwory stałe i płynne.
- Komisarz UE ds. Rolnictwa M. Fischer Boel zdecydowanie opowiedziała się za zniesieniem zarówno kwot mlecznych, jak i refundacji do eksportu.

Środki produkcji
- Wyhamowała wzrostowa dynamika cen nośników energii.